รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ตุลาคม 2019


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 37.8%
พึงพอใจระดับมาก - 42.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 15.6%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 4.4%

Total votes: 45
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 65.6%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 35.1%
พึงพอใจระดับมาก - 54.1%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 8.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 2.7%

Total votes: 37
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 55%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 10%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 10%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 27.9%
พึงพอใจระดับมาก - 30.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 20.9%
พึงพอใจระดับน้อย - 9.3%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 11.6%

Total votes: 43
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้126
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2941
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12412
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว34859
mod_vvisit_counterเดือนนี้89548
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73713
mod_vvisit_counterทั้งหมด3508689
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 1 bots online
Your IP: 34.204.168.57
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019
กลยุทธ์และมาตรการ 2558
เขียนโดย Bumrung Ch.
วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:35 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

   กลยุทธ์และมาตรการ

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

       มาตรการ

       1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณและตรวจ ติดตามประเมินผลและรายงานของ ศธ. และ สป.

       1.2 พัฒนาระบบราชการกฎหมาย กฎ ระเบียบของ ศธ.

       1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

 

     กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา

       มาตรการ

       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชน

 

     กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

       มาตรการ

       3.1ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       3.2 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS

 

     กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

               มาตรการ

               4.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและระบบการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

               4.2 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐาน

               4.3 รณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

               4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

               4.5 ดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการการศึกษาของ ศธ. ให้มีประสิทธิภาพ

               4.6 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 

       กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

                มาตรการ

               5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

       กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

                มาตรการ

               6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูหรือวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลังและภาระงานของครูให้เหมาะสม

               6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสมรรถนะ

               6.3 พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

       กลยุทธ์ที่ 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษา

               มาตรการ

               7.1 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการจัดการศึกษา

               7.2 บริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

ที่มา เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.
       สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ