รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ตุลาคม 2019


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 37.8%
พึงพอใจระดับมาก - 42.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 15.6%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 4.4%

Total votes: 45
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 65.6%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 35.1%
พึงพอใจระดับมาก - 54.1%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 8.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 2.7%

Total votes: 37
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 55%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 10%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 10%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 27.9%
พึงพอใจระดับมาก - 30.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 20.9%
พึงพอใจระดับน้อย - 9.3%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 11.6%

Total votes: 43
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้604
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2941
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12890
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว34859
mod_vvisit_counterเดือนนี้90026
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73713
mod_vvisit_counterทั้งหมด3509167
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 2 bots online
Your IP: 34.204.168.57
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 2558
เขียนโดย Bumrung Ch.
วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:39 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1.จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ

8 แผน

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

27โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม

3. จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา

65,389 คน

4.จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1,487,993 คน

5. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

1,351,629 คน

 

6. จำนวนผู้รับบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66,600 คน

 

7. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษาตามอัธยาศัย

9,800,000 คน

8. จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ 1,2,3 และ 4

 2,545 คน

 

9. จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้

1,325,462 คน

 

10. จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,320,581 คน

 

11. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน

    - อายุ 15-39 ปี

    - อายุ 15-59 ปี

10.92 ปี

9.1ปี

12. ร้อยละของกำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน

ร้อยละ 38

13. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

45: 55

เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 

14.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

15. จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

80,000 คน

16. จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ

25,000 คน

 

17. พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ

12 ค่าย

18. จำนวนนักเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา

18,141 คน

19. จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง

49,639 คน

20. จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา

85,339 คน

 

21. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

22. จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

320,000 คน

 

23. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 เรื่อง

24. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5 กิจกรรม

25. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน

2,800,000 คน

 

26. จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

278 คน

 

เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICTที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

 

27. จำนวนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงาน

7 ระบบ

28. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT

1,000 คน

29. จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

35,000 แห่ง

ที่มา เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.
       สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:45 น.