รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ตุลาคม 2019


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 37.8%
พึงพอใจระดับมาก - 42.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 15.6%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 4.4%

Total votes: 45
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 65.6%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 35.1%
พึงพอใจระดับมาก - 54.1%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 8.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 2.7%

Total votes: 37
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 55%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 10%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 10%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 27.9%
พึงพอใจระดับมาก - 30.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 20.9%
พึงพอใจระดับน้อย - 9.3%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 11.6%

Total votes: 43
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้290
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2941
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12576
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว34859
mod_vvisit_counterเดือนนี้89712
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73713
mod_vvisit_counterทั้งหมด3508853
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 1 bots online
Your IP: 34.204.168.57
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 17:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แบบ  Rolling Plan โดยให้แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อเนื่องกันไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สำหรับใช้ในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
       

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) ฉบับนี้ ประกอบด้วย

(1) บทนำ

(2) วิสัยทัศน์  ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ

(3) ตารางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม/เงินทุนหมุนเวียน/กองทุนและโครงการ/งบประมาณ 
      

        ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมมือทำให้แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้สำเร็จสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


--------------------------------------------------------

 


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่นี่