รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
กรกฎาคม 2018


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2153
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1981
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4134
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15476
mod_vvisit_counterเดือนนี้34511
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63576
mod_vvisit_counterทั้งหมด2322976
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 6 bots online
Your IP: 54.81.102.236
 , 
Today: ก.ค. 16, 2018
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2012 เวลา 17:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แบบ  Rolling Plan โดยให้แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อเนื่องกันไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สำหรับใช้ในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
       

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) ฉบับนี้ ประกอบด้วย

(1) บทนำ

(2) วิสัยทัศน์  ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ

(3) ตารางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม/เงินทุนหมุนเวียน/กองทุนและโครงการ/งบประมาณ 
      

        ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมมือทำให้แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้สำเร็จสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


--------------------------------------------------------

 


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่นี่