รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤศจิกายน 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3511
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2939
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6450
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว25807
mod_vvisit_counterเดือนนี้74183
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว146869
mod_vvisit_counterทั้งหมด1634575
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 2 bots online
Your IP: 54.80.60.91
 , 
Today: พ.ย. 20, 2017
ยุทธศาสตรด้าน ICT
เขียนโดย Administrator
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:09 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

ยุทธศาสตรด้าน ICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์: ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่2. งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส
เป้าประสงค์: มีสื่อเนื้อหาสาระการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมตามหลักสูตร
   
ยุทธศาสตร์ที่3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เป้าประสงค์: มีการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสรางพื้นฐานในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใหบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
   
ยุทธศาสตร์ที่4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
เป้าประสงค์: มีคลังขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่5. งเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์:

มีผลงานการวิจัยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่มา :
(ราง)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 - 2559 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:50 น.