รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ตุลาคม 2018


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 37.8%
พึงพอใจระดับมาก - 42.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 15.6%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 4.4%

Total votes: 45
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 65.6%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 35.1%
พึงพอใจระดับมาก - 54.1%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 8.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 2.7%

Total votes: 37
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 55%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 10%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 10%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 27.9%
พึงพอใจระดับมาก - 30.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 20.9%
พึงพอใจระดับน้อย - 9.3%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 11.6%

Total votes: 43
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1102
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2194
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5022
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14858
mod_vvisit_counterเดือนนี้36382
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว100644
mod_vvisit_counterทั้งหมด2572355
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 1 bots online
Your IP: 54.80.188.87
 , 
Today: ต.ค. 16, 2018
ยุทธศาสตรด้าน ICT
เขียนโดย Administrator
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:09 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

ยุทธศาสตรด้าน ICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์: ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่2. งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส
เป้าประสงค์: มีสื่อเนื้อหาสาระการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมตามหลักสูตร
   
ยุทธศาสตร์ที่3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เป้าประสงค์: มีการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสรางพื้นฐานในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใหบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
   
ยุทธศาสตร์ที่4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
เป้าประสงค์: มีคลังขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่5. งเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์:

มีผลงานการวิจัยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่มา :
(ราง)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 - 2559 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:50 น.