รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
กุมภาพันธ์ 2018


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้198
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2600
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2798
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว20960
mod_vvisit_counterเดือนนี้56508
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว102916
mod_vvisit_counterทั้งหมด1930343
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 2 bots online
Your IP: 54.196.213.0
 , 
Today: ก.พ. 19, 2018
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เขียนโดย Administrator
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 09:51 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
             โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๘๓๓๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวิเศษ วรรณศรี)
รองผู้อำนวย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097116258&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 09:55 น.