...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4353
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40645
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว44415
mod_vvisit_counterเดือนนี้140197
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2238037
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 9 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 26, 2017
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:46 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา (๗๒.๑๒.๑๔.๐๘ ) สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒
 
             โรงเรียนบ้านหัวทุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา (๗๒.๑๒.๑๔.๐๘ ) สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://202.143.173.90/NEOF/nadv/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๔๖๓๐๐๓๑๕,๐๙๕๕๖๑๓๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพิศาล เครือทนุ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ดาวจันทร์ ใจอ้าย)  
 ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ดาวจันทร์ ใจอ้าย ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60016045672&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:46 น.