...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
มกราคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2001
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7429
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9195
mod_vvisit_counterเดือนนี้37551
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63406
mod_vvisit_counterทั้งหมด1824701
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 2 bots online
Your IP: 54.204.185.160
 , 
Today: ม.ค. 25, 2017
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพุธที่ 11 มกราคม 2017 เวลา 10:16 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ),คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )
 
             โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ),คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00 ) สำหรับนักเรียน จำนวน ๙๗   เครื่อง
                 ๒.  คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00 ) สำหรับครู จำนวน ๕   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pr-schoolweb.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๑๑๐๗๘ ต่อ ๑๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพรเทพ แป้นเพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พรพิมล ชำรัมย์)  
 ครู  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว พรพิมล ชำรัมย์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60016033186&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มกราคม 2017 เวลา 10:17 น.