...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2448
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9262
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว48860
mod_vvisit_counterเดือนนี้157674
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2255514
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 3 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 29, 2017
โรงเรียนประถมนนทรี สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศ โรงเรียนประถมนนทรี
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน(๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )
 
             โรงเรียนประถมนนทรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน(๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนประถมนนทรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนประถมนนทรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนประถมนนทรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนประถมนนทรี ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prathomnonsee.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๔๐๐๖๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายชาตรี นามคุณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์)  
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นาง รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 20/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046108328&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 09:35 น.