...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4214
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40506
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว44415
mod_vvisit_counterเดือนนี้140058
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2237898
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 4 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 26, 2017
STEAM+PLC พัฒนาครู-นร.ในพื้นที่ EEC
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:35 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

          เพื่อสนองตอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่กระทรวงศึกษาธิการร่างไว้ โดยมีนโยบายที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ ประเทศชาติ
          สำนักเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 (สพป.ระยองเขต 2) จึงร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัด "โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้บริบทเขต พื้นที่เป็นฐาน STEAM+PLC" เพื่อการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
          "ณรงค์ แผ้วพลสง" ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางนโยบายในการจัดทำแผนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยพิจารณาความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีนโยบาย สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          "การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมการพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็น ส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในสายอาชีพต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษา จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้"
          "ธงชัย มั่นคง" ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 (สพป.ระยองเขต 2) กล่าวว่า สพป.ระยองเขต 2
          ดำเนินการตามแผนการจัดการเพื่อพัฒนา จังหวัดระยอง ปี 2560-2564 เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จึงจัด กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยผ่าน องค์ประกอบคือ วิชาการ วิชาชีวิต วิชาชีพ จนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ขึ้นมา
          "โดยเน้นเชิงบูรณาการของวิชาหลัก ต่าง ๆ ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และศิลปะ ที่เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ที่เรียกว่า การเรียนในรูปแบบ STEAM เพื่อพัฒนา ให้ระยองเป็นจังหวัดที่พร้อมทางด้าน การศึกษา และกำลังคนที่มีศักยภาพต่อ ตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ได้รับ ความร่วมมือจากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนา STEAM และ PLC แก่คณะครู นักเรียน รวมกว่า 600 คน 60 โรงเรียนทั่ว จ.ระยอง"
          "นภาพร เสียงบัณฑิตกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทนอกจากเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสื่อหลักในชั้นเรียน และสื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ ยังมีความพร้อมทางด้านการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียน โดยครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ทั้งในประเทศ และประเทศสวีเดน เพื่อแนะนำครูและนักเรียนให้บูรณการการเรียน การสอนที่ถูกต้อง โดยผ่านการเล่นและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
          "จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษา ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้เรียน แต่ผู้สอนเองต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งในส่วนของผู้เรียน การ เรียนรู้ STEAM คือการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ มาสร้างสมดุลในการคิดวิเคราะห์ และมีความสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนเองต้องได้รับการดูแลผ่านชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC เพื่อรวมพลังกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง"
          ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2560