รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ตุลาคม 2019


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 37.8%
พึงพอใจระดับมาก - 42.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 15.6%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 4.4%

Total votes: 45
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 65.6%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 3.1%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 35.1%
พึงพอใจระดับมาก - 54.1%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 8.1%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 2.7%

Total votes: 37
The voting for this poll has ended on: 13 ก.ย. 2018 - 00:00

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 25%
พึงพอใจระดับมาก - 55%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 10%
พึงพอใจระดับน้อย - 0%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 10%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

พึงพอใจระดับมากที่สุด - 27.9%
พึงพอใจระดับมาก - 30.2%
พึงพอใจระดับปานกลาง - 20.9%
พึงพอใจระดับน้อย - 9.3%
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด - 11.6%

Total votes: 43
The voting for this poll has ended on: 13 ต.ค. 2018 - 00:00

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้299
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2941
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12585
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว34859
mod_vvisit_counterเดือนนี้89721
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73713
mod_vvisit_counterทั้งหมด3508862
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 1 bots online
Your IP: 34.204.168.57
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สป.
เขียนโดย Administrator
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทาง
การร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการได้รับการประสานงานจากส่วนราชการอื่นๆ มาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่

หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต   
ทั้งต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ดังนี้

 

หน่วยงาน

  รายชื่อข้าราชการ
ที่รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
ตำแหน่ง

 โทรศัพท์ /
โทรสาร
1.สำนักอำนวยการ นางธัญธร  ดอนสนธิ   เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน 0 2628 5621
0 2628 6346
2.สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
นายสกนธ์  ชุมทัพ   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
นายขรรค์ชัย  วัชรกาฬ
   
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
0 2628 5638-9 ต่อ 39,40
0 2281 9413
3.สำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ
นายสมทรง  งามวงษ์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางกุสุมา  นวพันธ์พิมล
   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวเบญจพร  มรรยาทอ่อน
   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นายสิงหชาต  ไตรจิตต์
   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวจินตนา  อินทสระ
 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0 2628 5646 ต่อ 105
0 2281 0953
4.สำนักนิติการ นางสาวฉตินันต์ พันธ์ไพบูลย์   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2628 5650
0 2281 0497
5.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายชาญศักดิ์  เหลืองไตรรัตน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมลฑณา โซวเกียรติรุ่ง
 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 
0 2628 6608 , 0 2282 8285
0 2628 6607 , 0 2282 8285
6.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์  สุมาลย์โรจน์   ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิสูตร  ปฐมโรจนฤทธิ์
 
 ครู ก.ศ. 3
0 3422 5400-2 ต่อ 4068
0 3422 5399
0 3422 5400-2 ต่อ 4069
7.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
นายสายัณห์  สันทัด 0 2282 0850
8.หน่วยตรวจสอบภายใน สป. นางสาวมนณภา  เอี่ยมอุไร   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวกัญญณัช 
 แจ้งธรรมมา
0 2280 6217 
0 2281 8882
9.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง นางนันทา  อนะมาน  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นางสาวจิรารัตน์  นันทวโนทยาน  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
นางนงนภัส  ล้ำภักดี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางกชกร  เทศพิทักษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0 2628 6348-9
0 2628 6167
10.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. นายศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
0 2628 6407
0 2628 6409
11.สำนักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
นายพัฒนา  แจ่มเหมือน  นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
นายศักดิพัฒน์ แผนสง่า
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0 2628 5632
0 2628 5633
12.สำนักงาน ก.ค.ศ. นายสามารถ  ข่าวดี   รก. ผู้อำนวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ฯ 0 2280 2822
0 2281 3358
13.สำนักงาน กศน. นางสาวระเบียบ  สมจิตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0 2282  2159
0 2628 7798
14.สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
นายสุดใจ  จิระสมประเสริฐ  นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายมานะ  กล้าผจญ  นิติกรชำนาญการ
นางสาวประภาศรี  ใจสุข  นิติกรชำนาญการ 
ว่าที่ ร.ต. ปาพจน์  วิณิชยกุล  นิติกรชำนาญการ
0 2628 9027
0 2628 9027

และหากพบเห็น ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทำการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่
าด้วยจรรยาข้าราชการ 

สามารถร้องเรียนได้ที่  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 9 เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2628 6164 โทรสาร 0 2628 6162
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:20 น.