รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
สิงหาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ
( 2 กรกฎาคม 2558 )

สายด่วน 1579 สำคัญอย่างไร
( 11 มิถุนายน 2558 )


Readme

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1245
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5526
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20923
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31746
mod_vvisit_counterเดือนนี้67962
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว99062
mod_vvisit_counterทั้งหมด1209551
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 3 bots online
Your IP: 54.144.29.233
 , 
Today: ส.ค. 17, 2017
ข่าวสำนักงานปลัดส่วนกลาง
ศธ. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

     ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๗๓” วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

     รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติให้บรรลุผลภายในปี ๒๕๗๓ ประเทศไทยและผู้นำรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกอนาคต ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันผลักดันและแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ และทุกรูปแบบ ซึ่งมี ๑๗ เป้าหมาย ที่ครอบคลุม ๓ เสาหลัก ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบรรลุพันธกิจได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันขับเคลื่อนและถ่ายทอดเป้าหมายของโลกดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับประเทศให้ได้

     รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวอีกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา โดยมีองค์กรยูเนสโกเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ตลอดจนสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่สิ้นสุดลงเมื่อปี ๒๕๕๘ การพัฒนาการศึกษาไทยจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สำคัญ ๖ ประการ ได้แก่ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา

     รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวในตอนสุดท้ายว่า การจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้แทนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยกันจัดทำข้อเสนอแนะสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี ๒๕๗๓

                                อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ข้อมูลสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:30 น.
 
รับฟังความคิดเห็นร่างกองทุนเงินช่วยเหลือนักเรียน
เขียนโดย Administrator
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

        เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พ.ศ. .... ณ โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 


 

     โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครองในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 คน

 

 

 

สำนักนิติการ สป.

 
ศธ. ปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน
เขียนโดย Administrator
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

     ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปี ๒๕๖๐วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ

     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว(Guizhou Education University) ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี ๒๕๖๐ปัจจุบันการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีนในภาพรวม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักเรียนไทยเนื่องจากเห็นว่าภาษาจีนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานทำที่ดีในอนาคต ปัจจุบันมีผู้เรียนเกือบล้านคน เฉพาะสพฐ. มีโรงเรียนที่เปิดสอนถึง ๙๘๗ แห่ง  จำนวนผู้เรียนกว่า ๖แสนคนและโรงเรียนเอกชนมีจำนวนผู้เรียนกว่า ๑แสนคน และมีโรงเรียน ที่เปิดสอนถึง ๔๓๕ แห่งถึงแม้ว่าสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน หรือ ฮั่นปั้นจะได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในประเทศไทยปีละ ๑,๕๐๐ ถึง ๑,๖๐๐ คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนครูที่จีนส่งไปทั่วโลก แต่จำนวนดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ดังนั้น โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนโดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีน นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนของไทย ได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนอีกด้วยนอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศระดับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น รองปลัดฯ ยังกล่าวอีกว่า ขอฝากสถานศึกษาทุกแห่งที่รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ช่วยต้อนรับและดูแลนักศึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งช่วยแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้วย

     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวทุกคนที่ตั้งใจนำความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมตลอดสี่ปี มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนไทย และร่วมมือกันในการพัฒนาการสอนภาษาจีนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอให้สถานศึกษาดูและความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ช่วยสอน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

                              

  อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ข้อมูลสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

 

 
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เขียนโดย sumath
วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 15:18 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

alt

alt

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ นั้น

    บัดนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๗๖๙ คน

ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 15:22 น.
 
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1
เขียนโดย sumath
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 16:12 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

alt
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1
 
            14 ธ.ค. 2558 : นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถามศึกษาปีที่ 1 – 3 (ช่วงชั้นที่ 1) ให้กับครูโรงเรียนเอกชนผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 
 
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถามศึกษาปีที่ 1 – 3 (ช่วงชั้นที่ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิงการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand) ให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ค่ายครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) สช.ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการทำกิจกรรม อาทิ การทบทวนความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาความรู้เบื้องต้น การเคลื่อนที่ของอากาศ กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เทคนิค การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนและการจัดค่ายสะเต็มศึกษา รวมถึงการวางแผนการดำเนินการจัดค่ายสะเต็มศึกษา ในโรงเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนนำเอากิจกรรมที่ได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ในโรงเรียนของตน
 
            โดยหลังจากการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำสะเต็มศึกษาในรุ่นที่ 1  สช.ได้กำหนดจัดค่ายสะเต็มศึกษาในช่วงชั้นที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนการสอนครูในช่วงชั้นที่ 2 ต่อไป
 
สาวิตรี  บุญครอง / ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง / ภาพ
ที่มาข่าวประชาสัมพันธ์ สช.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 16:29 น.
 
หน้า 3 จาก 286