รับฟังความคิดเห็น 1579

รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
เมษายน 2018


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

แนะนำ
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
จริยธรรม สป.
 

WebAcc

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1944
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3616
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1944
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว25597
mod_vvisit_counterเดือนนี้81852
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว75687
mod_vvisit_counterทั้งหมด2117115
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 2 bots online
Your IP: 23.20.245.192
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018
ข่าวสำนักงานปลัดส่วนกลาง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
เขียนโดย Administrator
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
 

 

สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคุแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลคะแนนประเมินลดลงจากเดิม 3.7376 เป็น 3.7211 ลดลง 0.0167 โดยคะแนนลดลงในมิติที่4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ตัวชี้วัดที่ 14 "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" ประเด็นระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด7)

           ดาวน์โหลดตารางสรุปผลคะแนนของการประเมิน
              - เอกสารหน้าที่ 1 (Download)
              - เอกสารหน้าที่ 2 (Download)
              - เอกสารหน้าที่ 3 (Download)
              - เอกสารหน้าที่ 4 (Download)

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                    โทร. 02-628 6407

 
สต. จัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
เขียนโดย Administrator
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

สต. จัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจาก สพฐ.  สช. สอศ. สกอ. และนักวิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงานองค์กรหลัก ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว

การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสนทนา สื่อสาร และฝึกปฏิบัติการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีนายไพศาล  วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นประธานในการกล่างเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ  และนานาชาติ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจาก สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย และ British Council เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม 

 

 

ธมกร/ข่าว
กิตติกร/ภาพ

 

 

 

 
ศธ.จัดสัมมนา “มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต”
เขียนโดย Administrator
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

ศธ.จัดสัมมนา “มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต”

 

 

นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาโครงการมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น โดยมี สื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย วันนี้

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการขยายผลจากการประชุมสภาวะหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาการสื่อสาร ครั้งที่ ๒๗ (๒๗th  Session of the Intergovernment Council of the Internationnal Programme for the Devevlopment of Communn of the Intergovernment Council of the Internationnal Programme for the Devevlopment of ication) (IPDC)) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้มีการประชุมพิจารณา เรื่อง “The Safety of Journalists and the Issue of  Impumity” ในการประชุมคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล โครงการนานาชาติ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร (IPDC) ครั้งที่ ๒๗ กำหนดไว้เป็นหลักมาตรฐานสากลให้ประเทศสมาชิก ได้ใช้เป็นแนวทางร่วมกัน เพื่อการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนของประเทศสมาชิก

           สำหรับประเทศไทยได้รับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาการศึกษา (IPDC) ในการประชุมสายสามัญ  ครั้งที่ ๓๐ ของยูเนสโก ในปี ๒๕๔๒ โดยมีวาระการกำหนดตำแหน่ง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖) มีสมาชิก ๓๙ ประเทศ ซึ่งมีการเลือกตั้งทุก ๒ ปี ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับคือการอบรมบุคลากรด้านการสื่อสาร เนื่องจากโครงการ IPDC ได้ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ IPDC ยังมุ่งที่จะพัฒนาสถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสาร เพื่อรวบรวมความรู้และผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งโปรแกรมและโครงการการทดลองปฏิบัติงานในการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร  ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสื่อสารของตนต่อไปและจากการประเมินการดำเนินงานของโครงการ IPDC ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าโครงการ ส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ

         ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยส่งผลให้บทบาทของสื่อมวลชนมีมากขึ้น และเป็นภพสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมือง สังคม สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาและสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้บริโภคสื่อคือประชาชนทั่วไปจึงหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง และผู้สื่อข่าวเองก็ควรได้รับเสรีภาพในการนำเสนอข่าวเนื่องจากผู้สื่อข่าวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับความคุ้มครองในการนำเสนอข่าวอย่างปลอดภัย ในกรณีต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากสภาพการเมืองและสังคมที่สี่ยงอันตราย จึงหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ จะมีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลในการส่งเสริมความปลอดภัยของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติต่อไป 

 

 

ศศิพิชญ์ / ข่าว
กิตติกร / ภาพ

 


 
สป.ศธ.ร่วมสร้างโลกสีเขียว
เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

สป.ศธ.ร่วมสร้างโลกสีเขียว
 

 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ : นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ  พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ซึ่งเป็นแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน ภายใต้โครงการ “สร้างโลกสีเขียว กระชับเกลียวความสัมพันธ์ รังสรรค์ความผาสุก เพื่อสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ของบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 
ถวายพระพร
เขียนโดย Administrator
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

ถวายพระพร

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:41 น.
 
หน้า 183 จาก 290