Username:
Password:
+ Register
+ Forgot Password
หน้าหลัก

 
 

คู่มือการพัฒนากฎหมาย

 


สำนักนิติการ สป. จัดทำคู่มือพัฒนากฎหมาย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


   ไม่ระบุหมวดหมู่   
  
 

       ด้วยสำนักนิติการ สป. ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาพัฒนากฎหมาย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แหล่งที่มา : สำนักนิติการ สป.

 

( จากผู้ให้คะแนน 0 คน )
สร้างโดย ปิยวรรณ สร้างเมื่อ  4 พฤษภาคม 2555    ผู้เยี่ยมชม
 Loading..
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
เว็บไซต์นี้ดูได้ดีที่ความละเอียด 1,024 X 768 pixel