วิสัยทัศน์ สป. 2560 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

head 01 parad

 

 

 head 02 center

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

13-11-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธาร…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. Mr. John Halligan T.D. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Brendan Rogers เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไ...

Read more

07-11-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัด…

    วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศ...

Read more

25-10-2560

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นต้นแ...

Read more

25-10-2560

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับประชาชนเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับป…

       25 ตุลาคม 60 : กระทรวงศึกษาธิการ จัดพื้นที่บริการประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...

Read more

03-10-2560

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัด…

       นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่...

Read more

03-10-2560

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้…

         นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประทานเกียรติบัตรสืบสานพระราชปนิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครง...

Read more

29-09-2560

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู…

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...

Read more

29-09-2560

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเ…

         ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport วันพฤหัสบดีที...

Read more

29-09-2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล…

      นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้...

Read more

27-09-2560

ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอ…

         นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงก...

Read more

27-09-2560

ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

         นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงก...

Read more

22-09-2560

ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในของ ศธ.

ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การเพิ่มศั…

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายใต้การปฏ...

Read more

all


 

 

head 03 distinc

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-11-2560

ศธภ.8: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ศธภ.8: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โ…

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  นายพีรศักดิ์ รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ในปีการศึกษา 2560 โร...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอรือเสาะ สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดนราธิวาส

ศธภ.8:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศู…

นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอรือเสาะ สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดนราธิวาส พบว่า ในปีการศึกษา 2560 เปิดสอน 2 ระดับ โด...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ศธภ.8:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ…

นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่า ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8 :ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศธภ.8 :ประเมินผลการปฏิบัติรา…

วันจันทร์  ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษ...

Read more

20-11-2560

ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ศธ.

ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการข…

ในระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2560  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13  ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลส...

Read more

20-11-2560

สนง.ศธภ.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการฯ "มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ครั้งที่ 2

สนง.ศธภ.3 ประชุมปฏิบัติการคณ…

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผล การดำเนินงาน "มิติการศึกษา เด...

Read more

18-11-2560

[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติร…

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับ...

Read more

17-11-2560

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.บึงกาฬ

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติรา…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 นำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.15 นำเสนอผลการจัดทำแผนแล…

                    วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิกา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.8:ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศธภ.8:ประเมินผลการปฏิบัติราช…

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสันติ  แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8  พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ลงพื้นที่ประเมินผลการ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.15 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ…

Share   วันที่ ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๐สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านก...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการฯ

ศธภ.15 ประชุมเตรียมความพร้อม…

Share   วันที่ ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๖๐นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕และ นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและย...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

ศธภ.15 ประชุมประสานราชการและ…

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู…

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ให้กำหนดวิสัยทัศน...

Read more

16-11-2560

ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานต…

วันที่ 16 พฤศจิกายน. 2560. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560

ศธภ.9 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิิกายน 2560 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการ "อีซีซี ทริปเปิลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 4"

ศธภ.9 พิธีมอบรางวัล และปิดกา…

เมื่่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการในรายการ "อีซ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออก ครั้งทีื่ 2

ศธภ.9 การประชุมปฏิบัติการจัด…

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษ...

Read more

all


 

 

head 04 province

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-11-2560

ศธจ.บุรีรัมย์ “อย่างเข้ม” รับการผู้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

ศธจ.บุรีรัมย์ “อย่างเข้ม”…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษา  การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ...

Read more

20-11-2560

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะกรรม…

วันที 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยนายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในก...

Read more

20-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผ…

วันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.  ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559) ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มผู้บร...

Read more

20-11-2560

นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์

นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบก…

  ฝึกประสบการณ์... นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาชาวิชากา...

Read more

20-11-2560

ศธจ ราชบุรี ประกาศ สอบคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธจ ราชบุรี ประกาศ สอบคัด…

ประกาศ สอบคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

20-11-2560

ศธจ ราชบุรี พิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ศธจ ราชบุรี พิธีรับรางวัล…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ ห้อง...

Read more

19-11-2560

“ศธจ.บุรีรัมย์” ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

“ศธจ.บุรีรัมย์” ต้อนรับผู…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวพิมชนก มงคลรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางนงลักษณ์. ชัยชูมินทร์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางสาวกมลวรรณ กลั่น...

Read more

19-11-2560

"ศธจ.บุรีรัมย์" เปิดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room สำหรับเด็กพิการ

"ศธจ.บุรีรัมย์"…

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เปิด ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room. ณ อาคารกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำน...

Read more

19-11-2560

"ศธจ.บุรีรัมย์" ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

"ศธจ.บุรีรัมย์"…

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เชิญคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกช...

Read more

18-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่...

Read more

17-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี กิจกรรมหอกา…

วันที่ 17 พ.ย. 60  เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติและมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน ในกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภ...

Read more

17-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธร ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๒๑ โรงเรียน และนอก...

Read more

17-11-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยว…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายเรวัต แสงนิล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายรังสรรค์  อินทพันธ์ รอง...

Read more

17-11-2560

ศธจ.นม. ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจาก สพป.นม.5

ศธจ.นม. ให้การต้อนรับ คณะ…

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.นม. ร่วมให้...

Read more

17-11-2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราช…

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดย ดร.วินัย  ตะปะสา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร...

Read more

17-11-2560

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ”

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ …

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ  “เครือสหพัฒน์  ประชารัฐร่วมใจ”        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ประชารัฐ “เครือสห...

Read more

17-11-2560

ขยายผลโครงการ

ขยายผลโครงการ

        ขยายผลโครงการ...คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาดอยต...

Read more

17-11-2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิกา…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่...

Read more

17-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางเยาวลักษณ์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายบุญสนอง  พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รับการประเมินผลก...

Read more

16-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผ…

วันที่ 16 พ.ย. 60  เวลา 08.30 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รับการประเมินผลก...

Read more

16-11-2560

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเ…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 2/2561  โดยนายรังสรรค์  อินทพันธ์ รองศึกษา...

Read more

16-11-2560

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา2560

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิ…

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำป...

Read more

16-11-2560

ศธจ.ลำพูน ประชุมกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน

ศธจ.ลำพูน ประชุมกรรมการปร…

ประชุมกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมประสานและส่งเสร...

Read more

16-11-2560

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรร…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายคนึง ย้อยเสริฐสุด เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายมนูญ บุ...

Read more

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

ค้นหา

directorops

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
04 banner-letter-gov-small
 
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
พฤศจิกายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

0052073
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7
2328
2824
12287
32387
17314
52073

31.97%
38.76%
2.23%
1.05%
25.98%
Online (10 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:23.20.162.200