วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ3 (13-07-2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ดูแลระบบ3 (13-07-2563)

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ดูแลระบบ3 (13-07-2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ผู้ดูแลระบบ3 (13-07-2563)

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  • 1
  • 2
  • 3

13-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

13-07-2563

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพ…

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา...

13-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แ...

13-07-2563

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพ…

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

10-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ณ จังหวัดลพบุรี

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

             วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการ นางบุญชอบ เกษ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (2 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (1 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่ว...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงสรินนา แสงอรุณ ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัต...

16-06-2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ…

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจการศึกษา ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ศึกษาธิการภาค 14 (16-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
  • 1
  • 2
  • 3

16-07-2563

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจการศึกษา ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการพั…

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทีมสหกิจการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง จัดประชุมชี้แจงโค...

16-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจรา...

16-07-2563

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจั…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจร...

16-07-2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝ…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ...

16-07-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ศธภ.14 ร่วมประชุมชี้แจงการดำ…

วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสมส...

16-07-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการส…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และบุคลา...

15-07-2563

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบ…

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ...

15-07-2563

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 (หลังเปิดภาคเรียน) ณ จังหวัดมุกดาหาร

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดต…

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะสำนักงานศึกษา...

14-07-2563

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบ…

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการ...

13-07-2563

ศธภ.๑ ลงพื้นที่การติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

ศธภ.๑ ลงพื้นที่การติดตามการส…

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ในฐานะประธานการติดตา...

13-07-2563

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนา…

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ...

13-07-2563

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบ…

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการ...

13-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามกา…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นางอั...

13-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามกา…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นางปร...

13-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามกา…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยกา...

13-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามกา…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายปร...

13-07-2563

ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัม…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นาย...

12-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายปร...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (15-07-2563)

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 6/2563

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (15-07-2563)

รองปลัดกระทรวงศึกษาตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (15-07-2563)

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (15-07-2563)

จังหวัดน่านซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (15-07-2563)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (14-07-2563)

ศธจ.มหาสารคาม
  • 1
  • 2
  • 3

15-07-2563

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 6/2563

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ป...

15-07-2563

รองปลัดกระทรวงศึกษาตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

รองปลัดกระทรวงศึกษาตรวจเย…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาต...

15-07-2563

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ...

15-07-2563

จังหวัดน่านซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดน่านซักซ้อมความเข้…

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้กา...

15-07-2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบ…

  ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางภาวินี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรรกาชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผนฯ สำนักงานศ...

14-07-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้พบปะและมอบนโยบายในการประชุมกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แน...

14-07-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่​ 14 กรกฎาคม​ 2563 นายรัชพร วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพัฒน...

14-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที...

14-07-2563

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คุรุสดุดี ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คุรุสดุดี ประจำปี 2563 โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศ...

14-07-2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคร…

นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ประธาน) นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางศรีสุรา...

13-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ...

13-07-2563

ศธจ.เลย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ศธจ.เลย ดำเนินการจัดสอบคั…

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรา...

12-07-2563

ศธจ.มหา่สารคาม

ศธจ.มหา่สารคาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...

12-07-2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบสั…

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณ...

12-07-2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบข้…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะก...

12-07-2563

ศธจ.สิงห์บุรี การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ค. พ.ศ. 2563

ศธจ.สิงห์บุรี การสอบคัดเล…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรา...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพั...

12-07-2563

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก…

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6629486
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3659
12756
45977
69995
158684
269702
6629486

3.18%
26.55%
1.07%
1.02%
0.03%
68.16%
Online (10 minutes ago):104
104 guests
no members

Your IP:3.236.74.69