วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (04-06-2563)

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับประชาคมโลกจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

ศปบ.จชต. (04-06-2563)

ศปบ.จชต.ร่วมกับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (01-06-2563)

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ

ศปบ.จชต. (13-05-2563)

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563
 • 1
 • 2
 • 3

04-06-2563

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับประชาคมโลกจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับประชาคมโลกจัด…

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้นาย Thomas Davin ผู้แทนองค์การย...

04-06-2563

ศปบ.จชต.ร่วมกับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ศปบ.จชต.ร่วมกับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นท…

  ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นรา...

01-06-2563

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับ…

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ           &n...

13-05-2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึก…

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น...

13-05-2563

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จชต. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพ…

     วันที่13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษ...

13-05-2563

ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แท…

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหว...

12-05-2563

การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใ…

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหว...

12-05-2563

หน่วยงานการศึกษาในจชต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่

หน่วยงานการศึกษาในจชต. ร่วมประชุมเตรียมค…

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

12-05-2563

ศปบ.จชต. ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ประจำจุดคัดกรองทางเข้า-ออก จังหวัดปัตตานี และกองพลทหาราบที่ 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ศปบ.จชต. ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจ…

     ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ ดร.นวลพ...

28-04-2563

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครง…

     วันที่ 17 มษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจั...

28-04-2563

ศปบ.จชต. อัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ พร้อมดำเนินกิจกรรม “COVID CLEANING DAY”

ศปบ.จชต. อัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโค…

             วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ป...

28-04-2563

ศปบ.จชต. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563

ศปบ.จชต. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโคร…

      วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (04-06-2563)

ศธภ.14 ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการภาค 13 (04-06-2563)

ศธภ.14 ประชุมคณะทำงานโครงการติดตามวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม Active learning

ศึกษาธิการภาค 1 (02-06-2563)

ศธภ.๑ ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศึกษาธิการภาค 10 (02-06-2563)

ศธภ.10 :การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

ศึกษาธิการภาค 13 (02-06-2563)

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.)ครั้งที่ 8/2563

ศึกษาธิการภาค 16 (02-06-2563)

ศธภ.16 : รับชมการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)
 • 1
 • 2
 • 3

04-06-2563

ศธภ.14 ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.14 ประชุมเพื่อกำกับ ติดต…

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1...

04-06-2563

ศธภ.14 ประชุมคณะทำงานโครงการติดตามวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม Active learning

ศธภ.14 ประชุมคณะทำงานโครงการ…

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวประดินันด์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประ...

02-06-2563

ศธภ.๑ ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศธภ.๑ ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพร…

   นายปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษา...

02-06-2563

ศธภ.10 :การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

ศธภ.10 :การประชุมรับฟังนโยบา…

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน...

02-06-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.)ครั้งที่ 8/2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบ...

02-06-2563

ศธภ.16 : รับชมการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

ศธภ.16 : รับชมการบรรยายการสร…

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

31-05-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(กศจ) ครั้งที่ 5/2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30น นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติห...

31-05-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร(กศจ) ครั้งที่ 5/2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน...

31-05-2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการกรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการก…

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้า...

31-05-2563

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รับมอบ Face Shield เพื่อสนับนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รับ…

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 1...

28-05-2563

ศธภ.16 : การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conferrent)

ศธภ.16 : การประชุมวิดีโอคอนเ…

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลาก...

27-05-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 6/2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี…

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ 1...

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 1...

26-05-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/ 2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ค…

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ใ...

26-05-2563

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรว…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุทัยธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโคร…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขั...

26-05-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะ…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (04-06-2563)

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (04-06-2563)

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (04-06-2563)

ศธจ.มหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (04-06-2563)

ศธจ.พิษณุโลก มอบถุงปันน้ำใจ แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบโควิท 19

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (04-06-2563)

ศธจ.ลำปาง ร่วม ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (02-06-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) จังหวัดพะเยา
 • 1
 • 2
 • 3

04-06-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมโครง…

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมสน...

04-06-2563

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมกา…

  การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิกา...

04-06-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 3 มิถุนายน​ 2563 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโ...

04-06-2563

ศธจ.พิษณุโลก มอบถุงปันน้ำใจ แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบโควิท 19

ศธจ.พิษณุโลก มอบถุงปันน้ำ…

ที่โรงเรียนบ้านป่าขนุน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรในสังกัดส...

04-06-2563

ศธจ.ลำปาง ร่วม ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

ศธจ.ลำปาง ร่วม ประกาศเจตน…

                นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลาก...

02-06-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน...

02-06-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมก...

02-06-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม​ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึ...

02-06-2563

ศธจ.ราชบุรี กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศธจ.ราชบุรี กิจกรรมจิตอาส…

ดร.วินัย ตะปาสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้ร่วมจัดกิจกรรม...

02-06-2563

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่1/2563

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมกา…

  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ศธจ.สท) โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดก...

02-06-2563

ศธจ.น่านจัดประชุมวิพากษ์และพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ ตามโครงการ TFE (Teams For Education)

ศธจ.น่านจัดประชุมวิพากษ์แ…

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ...

02-06-2563

ศธจ.หนองคาย สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน พสน.

ศธจ.หนองคาย สร้างนวัตกรรม…

  วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเช...

01-06-2563

ศธจ.บึงกาฬ นำโดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ฯ เข้ารับฟังการประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) วัน

ศธจ.บึงกาฬ นำโดย ดร.ภัทรว…

  การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้...

01-06-2563

กศจ.พิษณุโลก รับรายงานตัวครูผู้ช่วยใหม่ 65 อัตรา

กศจ.พิษณุโลก รับรายงานตัว…

  วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้อำนวย...

01-06-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

(ศธจ.กาฬสินธุ์) พิธีเปิดก…

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงกา...

01-06-2563

ประชุมกศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2563

ประชุมกศจ.สมุทรสาคร ครั้ง…

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสมสันต์ ลือกำลัง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัง...

29-05-2563

การประชุม กศจ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563

การประชุม กศจ.อำนาจเจริญ …

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรร...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
June 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6237012
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
648
9514
39978
59341
35912
244276
6237012

3.32%
26.25%
1.04%
1.01%
0.03%
68.35%
Online (10 minutes ago):82
81 guests
one members

Your IP:18.207.254.88