วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Sutasini Jaroensap (15-11-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (27-01-2565)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ กศน.อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 6 (27-01-2565)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ รร.บ้านบางกลาง รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 และ รร.บ้านนกงาง จ.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 13 (27-01-2565)

ศึกษาธิการภาค ๑๓ ระดมนักวิชาการทุกสาขา เดินหน้าขับเคลื่อน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” อย่างเข้มข้น ชูประเด็น เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นความจงรักภักดี ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง

ศึกษาธิการภาค 14 (27-01-2565)

ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565

ศึกษาธิการภาค 6 (27-01-2565)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 1 (26-01-2565)

ประชุมแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่
 • 1
 • 2
 • 3

27-01-2565

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ กศน.อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 พร้...

27-01-2565

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ รร.บ้านบางกลาง รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 และ รร.บ้านนกงาง จ.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม  2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมด้วยกล...

27-01-2565

ศึกษาธิการภาค ๑๓ ระดมนักวิชาการทุกสาขา เดินหน้าขับเคลื่อน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” อย่างเข้มข้น ชูประเด็น เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นความจงรักภักดี ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง

ศึกษาธิการภาค ๑๓ ระดมนักวิชา…

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2565 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบ...

27-01-2565

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม  2565 เวลา 08.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่...

26-01-2565

ประชุมแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

ประชุมแนวทางการพัฒนางานวิจัย…

  วันที่ 26 มกราคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย รองศึกษ...

26-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นา...

26-01-2565

ศธภ.๑ ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ศธภ.๑ ประชุมสร้างการรับรู้กร…

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  เป็นประธานคณะกรรมกา...

26-01-2565

ศธภ.11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ น...

26-01-2565

ศธภ.11 เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ศธภ.11 เป็นประธานพิธีมอบรางว…

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานพิ...

26-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมการสนทนากลุ่ม “รูปแบบการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal”

ศธภ.๑ ร่วมการสนทนากลุ่ม “รูป…

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการสนทนากลุ่ม “รูปแบบ...

26-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาวนิภ...

25-01-2565

ศธภ.11 ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ศธภ.11 ลงพื้นที่ติดตาม ประเม…

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด...

25-01-2565

ศธภ.11 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.11 ประชุมบุคลากรสำนักงาน…

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นปร...

25-01-2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประ...

22-01-2565

ศธภ.11 ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร

ศธภ.11 ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติ…

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และสำนักงานศึก...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (28-01-2565)

ศธจ.ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (27-01-2565)

(ศธจ.หนองคาย) วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย "100 ปี ยุวกาชาดไทย" จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (27-01-2565)

การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​2/2565

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (27-01-2565)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พย. ประจำเดือน มกราคม 2565

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (27-01-2565)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (27-01-2565)

ศธจ.พะเยา เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565
 • 1
 • 2
 • 3

28-01-2565

ศธจ.ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ศธจ.ลพบุรี ประชุมคณะกรรมก…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการประเมิน...

27-01-2565

(ศธจ.หนองคาย) วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย "100 ปี ยุวกาชาดไทย" จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565

(ศธจ.หนองคาย) วันคล้ายวัน…

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย "100 ปี ยุวกาชาดไทย" จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565       &nb...

27-01-2565

การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​2/2565

การประชุม​คณะกรรมการศึกษา…

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา13.30​ น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะ...

27-01-2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พย. ประจำเดือน มกราคม 2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการป...

27-01-2565

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อหาแนวทางกา...

27-01-2565

ศธจ.พะเยา เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

ศธจ.พะเยา เป็นประธานการจั…

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด...

27-01-2565

ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำคณะครู นักเรียนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำคณ…

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำคณะครู นักเรียนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร...

27-01-2565

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบโล่รางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบโล…

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จาก รมว.ศธ. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565เช้านี้(27 ม.ค.65) ท...

26-01-2565

ศธจ. เลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศธจ. เลย ดำเนินการประชุมค…

          วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุ...

26-01-2565

(ศธจ.หนองคาย)ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

(ศธจ.หนองคาย)ร่วมเฝ้ารับเ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    &...

26-01-2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาเดินทางดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมต้อนรับ…

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา...

26-01-2565

ศธจ.นครปฐม วันที่ 26 มกราคม 2565 จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานฯ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ศธจ.นครปฐม วันที่ 26 มกร…

วันที่ 26 มกราคม 2565  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรใ...

25-01-2565

(ศธจ.เลย)ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

(ศธจ.เลย)ประชุมคณะกรรมการ…

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบภาค ...

25-01-2565

(ศธจ.หนองคาย) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

(ศธจ.หนองคาย) ประชุมคณะกร…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565        &nbs...

25-01-2565

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติ(After Action Review : AAR) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Perfessional Learning Community: PLC)

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมปฏิบั…

วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเชิญจากโรงเร...

25-01-2565

ศธจ.มหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสมชาย ดอนสมพงษ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม นายสมพร แปไ…

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นา...

25-01-2565

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนแน…

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเช้านี้(25 ม.ค.65) ที่โรงแรมอัมมานยูนิคโฮเท็ล อ.เมือง จ.อุ...

24-01-2565

ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำนักศึกษาทุนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ศึกษาธิการจังหวัดน่านนำนั…

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12990069
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3173
13413
56088
226639
440731
418266
12990069

2.82%
27.47%
1.59%
2.79%
0.02%
65.30%
Online (10 minutes ago):38
38 guests
no members

Your IP:23.20.20.52


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet