วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดระนอง (02-03-2564)

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมในการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Admin (19-02-2564)

 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

Admin (19-02-2564)

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ศึกษาธิการภาค 14 (17-02-2564)

ศธภ.14 ผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
 • 1
 • 2
 • 3

02-03-2564

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมในการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ …

https://www.edurng.go.th/2021/03/02/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0...

19-02-2564

 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระท…

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร...

19-02-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

04-02-2564

ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ครั้งที่ 1

ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค…

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการป...

28-01-2564

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวชฎารัตน์...

27-01-2564

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออนไลน์หารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออ…

          เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายณัฐพล ทีปสุวร...

26-01-2564

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความ…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ Mrs. Séverine...

22-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับก…

          วันที่ 22 มกราคม 2564 - นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรว...

21-01-2564

 ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM…

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ...

21-01-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ...

19-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเ…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภั...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (02-03-2564)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นพที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส จังหวัดพังงา

ศึกษาธิการภาค 16 (02-03-2564)

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (01-03-2564)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแหลมนาว จ.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 6 (01-03-2564)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 6 (01-03-2564)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ สพป.ระนอง

ศึกษาธิการภาค 10 (01-03-2564)

ศธภ.10 : ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน
 • 1
 • 2
 • 3

02-03-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นพที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส จังหวัดพังงา

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางสา...

02-03-2564

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการ…

นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิ...

01-03-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแหลมนาว จ.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางสา...

01-03-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ...

01-03-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ สพป.ระนอง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ...

01-03-2564

ศธภ.10 : ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน

ศธภ.10 : ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี…

วันที่ 1 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10  ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนิน...

01-03-2564

ศธภ.7 และ ศธจ.ยะลา ร่วมกันเคารพธงชาติ แสดงพลังความสามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ศธภ.7 และ ศธจ.ยะลา ร่วมกันเค…

เช้าวันนี้ (1 มีนาคม 2564) นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

25-02-2564

ชาว ศธภ.7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศึกษาธิการภาค และข้าราชการ ศธภ.7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ชาว ศธภ.7 ขอร่วมแสดงความยินด…

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภ...

25-02-2564

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา : รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลัก…

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา : รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

25-02-2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก…

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

25-02-2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมกา…

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

24-02-2564

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจ...

23-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

23-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

23-02-2564

ศธภ.7 นำทีมรายงานความคืบหน้าการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร

ศธภ.7 นำทีมรายงานความคืบหน้า…

  วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้รับผิดชอบการดำเน...

23-02-2564

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ป...

22-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ รงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

22-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จ.สตูล

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (02-03-2564)

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (02-03-2564)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : โรงเรียนวัดสวนแตง

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (02-03-2564)

นายวัลลพ สงวนนาม ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ จังหวัดพังงา

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (02-03-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการย้าย

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (02-03-2564)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (02-03-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคแและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ผ่านระบบ conference
 • 1
 • 2
 • 3

02-03-2564

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเนื่…

นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหว...

02-03-2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : โรงเรียนวัดสวนแตง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา…

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตาม...

02-03-2564

นายวัลลพ สงวนนาม ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ จังหวัดพังงา

นายวัลลพ สงวนนาม ลงพื้นที…

พังงา รับการตรวจราชการ และติดตามผลการประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1   ผู้...

02-03-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการย้าย

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

            วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ...

02-03-2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา…

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๕ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเม...

02-03-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคแและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ผ่านระบบ conference

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษ...

02-03-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวา…

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร...

02-03-2564

ศธจ.ลำปาง ประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

ศธจ.ลำปาง ประชุมโครงการส่…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิ...

02-03-2564

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนกา…

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายจุดเน้นปนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที...

02-03-2564

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการตรวจ…

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ จั...

02-03-2564

ศธจ.มหาสารคาม รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ศธจ.มหาสารคาม รายงานตัวผู…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหมศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิก...

02-03-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจร่วมกัน

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมกลุ่ม…

         วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาส...

02-03-2564

ศธจ.มหาสารคาม รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธจ.มหาสารคาม รายงานตัวผู…

        วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาว...

01-03-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2...

01-03-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความช...

01-03-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประ…

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยศึก...

01-03-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์​ ​ครั้งที่ 1​/2564​

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 1 ​มีนาคม​ 2564​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์​ ...

01-03-2564

ศธจ.บึงกาฬ เมื่อวันจันทร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) มีกำหนดการมาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และลงพื้นที่ตรวจติดตามการ เชื่อมโยงการคมนาค

ศธจ.บึงกาฬ เมื่อวันจันทร …

  เมื่อวันจันทร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) มีกำหนดการมาตรวจราชการ ใน...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

16
พ.ย.2563
รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า
18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

9028510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
623
12791
30540
68419
26215
300761
9028510

3.19%
29.22%
1.15%
1.29%
0.02%
65.12%
Online (10 minutes ago):94
94 guests
no members

Your IP:3.238.36.32


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th