วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (28-01-2563)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พิชญา สกะมณี (27-01-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2563)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (10-01-2563)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการภาค 1 (17-12-2562)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1
 • 2
 • 3

28-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563               &nb...

27-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจร...

10-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563          &nb...

17-12-2562

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษ…

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการประเมินผลสัมฤท...

13-12-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือควา…

             เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นา...

06-12-2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโคร…

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562        ...

06-12-2562

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – ...

06-12-2562

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทร…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลั...

03-12-2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อา...

27-11-2562

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรั...

27-11-2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั…

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ...

26-11-2562

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทั…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (28-01-2563)

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ศึกษาธิการภาค 16 (28-01-2563)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการภาค 18 (28-01-2563)

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ศึกษาธิการภาค 7 (28-01-2563)

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา จ.ตรัง

ศึกษาธิการภาค 18 (28-01-2563)

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

ศึกษาธิการภาค 18 (28-01-2563)

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 • 1
 • 2
 • 3

28-01-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณี…

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นา...

28-01-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุ...

28-01-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรค์) ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา...

28-01-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณี…

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นา...

28-01-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะอ…

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน...

28-01-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรค์) ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัง...

28-01-2563

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่…

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายเกื้อกูล  ดีประสงค์  รองศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ...

28-01-2563

การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ TFE (Team For Education) , โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่

การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่…

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกั...

28-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรีชัย พรประชาธรรม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะ ได้มาตรวจตรวจเยี่ยมแล...

28-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีป...

28-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีป...

28-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พระประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีป...

28-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีป...

27-01-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 ร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวน…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษ...

27-01-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดช่องแบก จ.กระบี่

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณี…

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 น...

27-01-2563

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปน...

27-01-2563

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จัหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธ...

27-01-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จ.กระบี่

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณี…

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (28-01-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (28-01-2563)

ศธจ.พังงา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (28-01-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2562 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (28-01-2563)

ศธจ ราชบุรี วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (28-01-2563)

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (27-01-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 1
 • 2
 • 3

28-01-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับน...

28-01-2563

ศธจ.พังงา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศธจ.พังงา จัดพิธีปฏิญาณต…

ศธจ.พังงา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดพิธ...

28-01-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2562 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมก...

28-01-2563

ศธจ ราชบุรี วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ศธจ ราชบุรี วันสถาปนายุวก…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นป...

28-01-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดงานวันค…

  วันที่ 27 มกราคม 2563 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ นายกยุวกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของผู้บ...

27-01-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมา...

27-01-2563

ศธจ.พะเยาดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองและระดับเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยาดำเนินการประชุมค…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ...

27-01-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดงาน…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจกา...

27-01-2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการประเมินข้าราชการครูฯ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 225 อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการประชุมคณะกรรมการ...

27-01-2563

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 63

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 15 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ...

27-01-2563

(ศธจ.บึงกาฬ)วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม ของสมาชิกยุวกาชาดจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันคล้ายวันสถาป

(ศธจ.บึงกาฬ)วันที่ 27 มกร…

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึ...

27-01-2563

(ศธจ.) พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

(ศธจ.) พิธีเปิดโครงการส่ง…

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสร...

27-01-2563

ศธจ.หนองคาย จัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศธจ.หนองคาย จัดงานวันสถาป…

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนองคาย, นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย รอง ศธจ.หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

27-01-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมก...

27-01-2563

ศธจ.พิษณุโลก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศธจ.พิษณุโลก จัดงานวันคล้…

ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรี...

27-01-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายว...

25-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล และศึกษานิเทศก์ ศธจ.พังงา นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา…

ศธจ.พังงา ร่วมติดตาม การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล และศึก...

24-01-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ในพื้นที่เขตตรวจราชการท่ 16

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจ…

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญกา...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)
18
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) (18 พ.ย.62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

5076520
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11980
10947
27585
62008
273573
315054
5076520

คาดการณ์วันนี้
7536

3.70%
25.45%
0.93%
0.97%
0.02%
68.94%
Online (10 minutes ago):146
146 guests
no members

Your IP:18.206.12.79