วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (06-12-2562)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2562)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2562)

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (03-12-2562)

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10
 • 1
 • 2
 • 3

06-12-2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโคร…

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562        ...

06-12-2562

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – ...

06-12-2562

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทร…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลั...

03-12-2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อา...

27-11-2562

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรั...

27-11-2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั…

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ...

26-11-2562

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทั…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประ...

22-11-2562

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบ…

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของย...

21-11-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ…

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงร...

18-11-2562

ไทยเสนอยูเนสโกสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

ไทยเสนอยูเนสโกสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบ…

            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้ก...

15-11-2562

ไทยชูบทบาทเด่นในเวทียูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่

ไทยชูบทบาทเด่นในเวทียูเนสโก ในการประชุมส…

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ...

06-11-2562

 การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิ…

  ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemo...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 4 (06-12-2562)

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศึกษาธิการภาค 7 (06-12-2562)

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

ศึกษาธิการภาค 7 (05-12-2562)

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศึกษาธิการภาค 7 (05-12-2562)

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC HDC

ศึกษาธิการภาค 7 (03-12-2562)

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้

ศึกษาธิการภาค 9 (02-12-2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น รูปธรรมด้วยแนวทางการจั
 • 1
 • 2
 • 3

06-12-2562

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อ…

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะ...

06-12-2562

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจ…

  วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...

05-12-2562

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและก…

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึก...

05-12-2562

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC HDC

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุค…

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...

03-12-2562

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเคร…

         วันที่ 3 ธ.ค..2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธ...

02-12-2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น รูปธรรมด้วยแนวทางการจั

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศ...

30-11-2562

 ศธภ.๑๘ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21"

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมโครงการประชุ…

     วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครส...

28-11-2562

ศธภ.3 ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.3 ประเมินผลการปฎิบัติราช…

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชกา...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองคาย

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

บ่าย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.บึงกาฬ

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

เช้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.เลย

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภา...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองบัวลำภู

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

บ่าย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.อุดรธานี

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

เช้า วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

27-11-2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเ…

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6...

26-11-2562

ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา…

    ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบปร...

26-11-2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเ…

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภ...

25-11-2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเ…

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิ...

25-11-2562

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพ…

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึก...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (07-12-2562)

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (06-12-2562)

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562"

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (06-12-2562)

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและการแถลงข่าวเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0"

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (06-12-2562)

วันพ่อแห่งชาติ..

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (06-12-2562)

ศธจ.หนองคาย เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (06-12-2562)

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สุพรรณิการ์เกมส์" ปีที่ 7
 • 1
 • 2
 • 3

07-12-2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นาย…

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในพื้นที่จังหว...

06-12-2562

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562"

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจก…

 .....5 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562" ณ บริเวณสนามห...

06-12-2562

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและการแถลงข่าวเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0"

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจก…

 .....4 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและการแถลงข่าวเกษต...

06-12-2562

วันพ่อแห่งชาติ..

วันพ่อแห่งชาติ..

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมพิธี...

06-12-2562

ศธจ.หนองคาย เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ

ศธจ.หนองคาย เปิดการแข่งขั…

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. นายสุวัฒน์ชัย แสน...

06-12-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สุพรรณิการ์เกมส์" ปีที่ 7

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเป…

ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำ...

06-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุแ…

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษพวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการรับรายงานตัว การบรรจุ...

05-12-2562

ศธจ ราชบุรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ศธจ ราชบุรี วันพ่อแห่งชาต…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรสำนักงานศึ...

05-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางกา...

05-12-2562

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีตักบ…

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสัง...

04-12-2562

ศธจ.ตราด เตรียมการจัดสอบ O-NET/NT/RT ปีการศึกษา2562

ศธจ.ตราด เตรียมการจัดสอบ …

       เมื่อเวลา 14.00 น. วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มน...

04-12-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการตรวจ…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระหว่างว...

04-12-2562

ศธจ.หนองคาย

ศธจ.หนองคาย

ประชุมเตรียมการวางแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการเชิงพื้นที่ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนอ...

04-12-2562

ศธจ.ตราด สานสัมพันธ์หน่วยงานราชการฯ ในจ.ตราด

ศธจ.ตราด สานสัมพันธ์หน่วย…

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอศึกษาธิการจังห...

04-12-2562

ศธจ.ตราด จัดศธ.จิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ศธจ.ตราด จัดศธ.จิตอาสาเนื…

เมื่อเวลา 08.00 น. วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเน...

04-12-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมร่างการกำหนดประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ศธจ ราชบุรี ประชุมร่างการ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและนางภาวินี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมร่างกา...

04-12-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรม…

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบจาก ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) (18 พ.ย.62)
12
พ.ย.2562
ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ
06
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) (6 พ.ย.62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

4564729
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
143
8287
71567
84266
76836
340753
4564729

4.00%
24.70%
0.88%
0.98%
0.01%
69.42%
Online (10 minutes ago):54
54 guests
no members

Your IP:35.172.217.40