วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-11-2562)

 การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (25-10-2562)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (18-10-2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา (16-10-2562)

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง
 • 1
 • 2
 • 3

06-11-2562

 การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิ…

  ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemo...

25-10-2562

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือคว…

          เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐพล ทีปส...

18-10-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเ…

  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายคิม เช พง ...

16-10-2562

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดก…

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ...

16-10-2562

การประชุมหารือการนำหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

การประชุมหารือการนำหนังสือ เรื่อง ทะเลแล…

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

15-10-2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 (63rd SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting)

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 (63rd SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting)ระหว่างวันที...

11-10-2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับมูลนิธิ Micro:bit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ…

            เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. คุณหญิงกัลยา...

10-10-2562

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไ…

            เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายณัฏฐพล...

07-10-2562

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสห…

            เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราช...

02-10-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ…

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการก...

02-10-2562

การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนองค์การ JICA ประจำประเทศไทย

การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงราชา...

02-10-2562

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการศึกษา 2030 ครั้งที่ 5 5th Asia-Pacific Meeting on Edcuation 2030

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด…

          สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และยูนิเซฟ ได้ร่วมกันจัดการประชุมระด...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 9 (12-11-2562)

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศึกษาธิการภาค 4 (05-11-2562)

ศธภ.3 เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 9 (21-10-2562)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการภาค 13 (08-10-2562)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 4 (08-10-2562)

ศธภ.3 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาธิการภาค 1 (04-10-2562)

ศธภ.2: การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร
 • 1
 • 2
 • 3

12-11-2562

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัด…

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารก...

05-11-2562

ศธภ.3 เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.3 เข้าประชุมเตรียมการในก…

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 และข้าราชก...

21-10-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วม…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รองศึกษาธิการภาค 9 นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเ...

08-10-2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเท…

  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมีนายธนพร สมศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นาย...

08-10-2562

ศธภ.3 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ศธภ.3 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่า…

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะข้าราชการกลุ่มต...

04-10-2562

ศธภ.2: การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

ศธภ.2: การบริหารจัดการโรงเรี…

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเร...

04-10-2562

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนต…

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์...

04-10-2562

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนต…

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกเสื...

04-10-2562

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ศธภ.2 : งานชุมนุมลูกเสือ เนต…

วันที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมค่ายง...

04-10-2562

ศธภ.2: งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ศธภ.2: งานชุมนุมลูกเสือ เนตร…

วันที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๐๗.๓๙ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคก...

04-10-2562

ศธภ. : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค

ศธภ. : ขับเคลื่อนการบริหารจั…

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิ...

30-09-2562

รมช.ศธ. ดร.กนกวรรณ นำคณะลูกเสือ เนตรนารี กล่าวคำถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติฯ

รมช.ศธ. ดร.กนกวรรณ นำคณะลูกเ…

       วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

28-09-2562

รองปลัด ศธ. ประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้

รองปลัด ศธ. ประธานเปิดงานชุม…

   27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ...

22-09-2562

ศธภ.3 จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ศธภ.3 จัดอบรมเสริมสร้างองค์ค…

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเ...

21-09-2562

ศธภ.18 ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์ ครบรอบ ๑๒๓ ปี

ศธภ.18 ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญถ…

     วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค (นครสวรรค์) ร่ว...

21-09-2562

ศธภ.18 ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธภ.18 ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิด…

    วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วย นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ...

17-09-2562

ศธภ.3 สนับสนุนการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เรื่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา)

ศธภ.3 สนับสนุนการตรวจ ติดตาม…

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ล...

17-09-2562

ศธภ.3 มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

ศธภ.3 มอบโล่และเกียรติบัตรให…

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กั...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (13-11-2562)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนี่ยว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และเข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (13-11-2562)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (13-11-2562)

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (12-11-2562)

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 11/2562

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (12-11-2562)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 4/2562

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (12-11-2562)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 • 1
 • 2
 • 3

13-11-2562

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนี่ยว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และเข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมตักบาตร…

 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนี่ยว ณ บริเวณท่าเรือวัด...

13-11-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...

13-11-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะทำงา…

คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโ...

12-11-2562

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 11/2562

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 11/2…

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ศธจ.เพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศ...

12-11-2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 4/2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที...

12-11-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการเพ…

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบรรยายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเร...

12-11-2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดประชุม สภากาแฟครูพะเยา ครั้งที่ 1 "รวมพลังทีมกระทรวงศึกษาธิการ"

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดประ…

 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดประชุม สภากาแฟครูพะเยา ครั้งที่ 1 "รวมพ...

12-11-2562

ศธจ.พะเยา ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และคณะ ณ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ศธจ.พะเยา ร่วมต้อนรับ นา…

 วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน​ 2562 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนต...

12-11-2562

ศธจ.พะเยา เข้ากราบคารวะ และขอพร พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และ พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศธจ.พะเยา เข้ากราบคารวะ แ…

 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ากราบคารวะ และขอพร พระราชปริยัติ เจ้าคณะ...

12-11-2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดกิจ…

 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานศึกษาธิกา...

12-11-2562

 ศธจ.ตราด ร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ศธจ.ตราด ร่วมประชุมติดตา…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด...

12-11-2562

ศธจ.ตราด พร้อมทีม พสน. ออกตรวจพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดตราด

ศธจ.ตราด พร้อมทีม พสน. ออ…

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 -21.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู...

12-11-2562

ศธจ ราชบุรี ต้อนรับคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช

ศธจ ราชบุรี ต้อนรับคุณหญิ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช...

11-11-2562

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ…

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้...

08-11-2562

ศธจ ราชบุรี เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ ราชบุรี เตรียมความพร้…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการลง...

08-11-2562

ศธจ ราชบุรี งานสัมมนาเชิงวิชาการ"โรงเรียนปลอดภัย"

ศธจ ราชบุรี งานสัมมนาเชิง…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ"โรงเรียนปลอดภัย"และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียน...

08-11-2562

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ "หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ." ครั้งที่ 18

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ…

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงก...

07-11-2562

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้…

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.  ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นป...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

12
พ.ย.2562
ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ
06
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) (6 พ.ย.62)
01
พ.ย.2562
โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

4281663
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7917
12258
36186
75170
134523
322566
4281663

คาดการณ์วันนี้
3504

4.21%
24.09%
0.87%
1.01%
0.00%
69.82%
Online (10 minutes ago):82
82 guests
no members

Your IP:3.233.217.242