วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (08-05-2562)

ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (30-04-2562)

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (26-04-2562)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (26-04-2562)

ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของติมอร์-เลสเต
 • 1
 • 2
 • 3

08-05-2562

ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre

ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดั…

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์...

30-04-2562

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2562

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ…

Deputy Minister of Education of Brunei received courtesy call from Deputy Minister of Education of Thailand Monday, 29...

26-04-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต เ...

26-04-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของติมอร์-เลสเต

ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่…

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของติมอร์-เลสเต (นา...

17-04-2562

หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซี…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าพบแ...

09-04-2562

สถานศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Safe School Champion

สถานศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN …

ในพิธีเปิดการประชุม 3rd  ASEAN regional conference on school safety ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนเขตพื้นที่การศึก...

01-04-2562

สรุปผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.”

สรุปผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ…

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศในหัวข้อ “A lie has speed, but truth...

01-04-2562

สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development

สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Lea…

      สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Develop...

22-03-2562

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเ…

              นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า...

11-03-2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่…

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ...

11-03-2562

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาส…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ต...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (15-05-2562)

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2562

ศึกษาธิการภาค 13 (15-05-2562)

ศธภ.14 เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ศึกษาธิการภาค 7 (14-05-2562)

ศธภ.6 ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" ครั้งที่ 8/2562

ศึกษาธิการภาค 7 (14-05-2562)

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.1-18 และกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ. ทุกจังหวัด

ศึกษาธิการภาค 9 (10-05-2562)

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ศึกษาธิการภาค 9 (09-05-2562)

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • 1
 • 2
 • 3

15-05-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ 15 พฤษภาคม  2562  นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้า...

15-05-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ศธภ.14 เข้าร่วมโครงการอบรมสถ…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 และคณะบุคลากรสำนักงาน...

14-05-2562

ศธภ.6 ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" ครั้งที่ 8/2562

ศธภ.6 ร่วมประชุมส่วนราชการปร…

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผ...

14-05-2562

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.1-18 และกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ. ทุกจังหวัด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก…

ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์การ...

10-05-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธ…

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร ศึกษาธิการภาค 8  และคณะ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพ...

09-05-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษา…

  วันนี้ (9 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักส...

07-05-2562

ศธภ.๒ : จัดลงนามถวายพระพรชัย

ศธภ.๒ : จัดลงนามถวายพระพรชัย

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมข้าราชการสำนักงาน...

07-05-2562

ศธภ.1(ลพบุรี) ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ศธภ.1(ลพบุรี) ร่วมพระราชพิธี…

   ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 ...

07-05-2562

ศธภ.14 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.14 การประชุมชี้แจงแนวทาง…

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธา...

07-05-2562

ศธภ.6 ร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศธภ.6 ร่วมถวายราชสักการะและล…

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและประเมินผล รักษาการในตำแ...

07-05-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) ครั้งที่ 4/2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมป...

04-05-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธ…

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2562) เวลา 07.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมง...

04-05-2562

ศธภ.10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศธภ.10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก…

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา...

04-05-2562

ศธภ.2 : พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศธภ.2 : พิธีเปิดกรวยถวายราชส…

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และคณะ

04-05-2562

ศธภ.2 : โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธภ.2 : โครงการชุมนุมลูกเสือ…

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมติดตามคว...

03-05-2562

ศธภ.17 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

ศธภ.17 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ…

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ Coaching Teams การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ประกอบด้วยนางจิณท...

03-05-2562

ศธภ.17 จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศธภ.17 จัดประชุมเตรียมการจัด…

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 จัดประชุมเตรีย...

03-05-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธ…

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเน...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (18-05-2562)

ศธจ.สระบุรีและคณะร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (18-05-2562)

ศธจ.เพชรบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (17-05-2562)

ศธจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (17-05-2562)

ศธจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (17-05-2562)

ประชุมคณะยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี...

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (17-05-2562)

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
 • 1
 • 2
 • 3

18-05-2562

ศธจ.สระบุรีและคณะร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

ศธจ.สระบุรีและคณะร่วมกิจก…

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 จากนั้น...

18-05-2562

ศธจ.เพชรบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ศธจ.เพชรบุรี ทำบุญตักบาตร…

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 06.30 น.  ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  นายสมสันต์  ลือ...

17-05-2562

ศธจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ศธจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเกี่...

17-05-2562

ศธจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

ศธจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเ…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ จันทรวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางภาวนา นัครามนตรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความ...

17-05-2562

ประชุมคณะยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี...

ประชุมคณะยุทธศาสตร์จังหวั…

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิ...

17-05-2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธ…

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจั...

17-05-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะอนุก…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ ก...

17-05-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ศธจ ราชบุรี ประชุม คณะศึก…

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษา...

17-05-2562

ศธจ ราชบุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11

ศธจ ราชบุรี ตรวจเยี่ยมนัก…

คณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ศ.ท ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่8 ร...

16-05-2562

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก…

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเชษฐ  ประชากุล  รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุร...

16-05-2562

บรรจุครูผู้ช่วยฯ

บรรจุครูผู้ช่วยฯ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบค...

16-05-2562

ศธจ ราชบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธจ ราชบุรี บรรจุและแต่งต…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั...

16-05-2562

ศธจ ราชบุรี การอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

ศธจ ราชบุรี การอบรมปฏิบัต…

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติ จากนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูแ...

15-05-2562

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะ…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวั...

15-05-2562

ศธจ.สระบุรี ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี ปี 2561-2563

ศธจ.สระบุรี ประธานเปิดการ…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร. วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวนปรับปรุ...

15-05-2562

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สพ.เขต 1 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็...

15-05-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ ๖

ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุครูผู…

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม...

14-05-2562

ศธจ.พังงา ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ศธจ.พังงา ร่วมกับ ป.ป.ช. …

ศธจ.พังงา ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   สำนักงานศึกษาธิ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)
24
ม.ค.2562
Top 6 Technology Innovations for Eduation (16 ม.ค 2562)
07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

2695650
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4035
4950
42992
42992
107922
149080
2695650

คาดการณ์วันนี้
2304

6.26%
19.82%
0.86%
1.28%
0.00%
71.78%
Online (10 minutes ago):44
44 guests
no members

Your IP:54.157.61.68