วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ3 (28-02-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ศปบ.จชต. (26-02-2563)

ศปบ.จชต. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU ด้านการศึกษา ไทย - อินโดนีเซีย

ศปบ.จชต. (26-02-2563)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service

ผู้ดูแลระบบ3 (26-02-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ กศน.อำเภอค้อวัง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
 • 1
 • 2
 • 3

28-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน…

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

26-02-2563

ศปบ.จชต. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย พร้อมหารือแนวทางการทำ MOU ด้านการศึกษา ไทย - อินโดนีเซีย

ศปบ.จชต. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนี…

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดช...

26-02-2563

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริการในรูปแบบ One Stop Service

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือ การบูรณาการเชื่…

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวั...

26-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ กศน.อำเภอค้อวัง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก...

26-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ...

24-02-2563

ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผอ.ศปบ.จชต. เปิดมหกรรมวิชาการ “สานฝัน สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผอ.ศปบ.จชต. เปิดม…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศ...

24-02-2563

นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผอ.ศปบ.จชต. ร่วมประชุม ศบ.สต. หนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผอ.ศปบ.จชต. ร่วมปร…

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศ...

24-02-2563

ศปบ.จชต. ร่วมกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ

ศปบ.จชต. ร่วมกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรม…

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสุไหโกลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นางสาวนวลพรรณ วรร...

24-02-2563

ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ. ศปบ.จชต. ร่วมเสวนา และกล่าวปิดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”

ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ. ศปบ.จชต. ร่ว…

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประส...

24-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (24 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

24-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. (24 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

24-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการโรงเรียนผาเทิบวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (24 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 18 (28-02-2563)

ศธภ.๑๘เข้าร่วม"การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา"

ศึกษาธิการภาค 7 (28-02-2563)

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดระนอง

ศึกษาธิการภาค 7 (28-02-2563)

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายสามัญต่อสายอาชีพ (50: 50) ปีการศึกษา 2563 จังหวัดตรัง

ศึกษาธิการภาค 7 (27-02-2563)

	ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

ศึกษาธิการภาค 7 (27-02-2563)

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง

ศึกษาธิการภาค 18 (27-02-2563)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • 1
 • 2
 • 3

28-02-2563

ศธภ.๑๘เข้าร่วม"การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา"

ศธภ.๑๘เข้าร่วม"การประชุ…

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เข้าร่วม"การประชุมติดตามผลการดำเน...

28-02-2563

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดระนอง

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที...

28-02-2563

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายสามัญต่อสายอาชีพ (50: 50) ปีการศึกษา 2563 จังหวัดตรัง

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนน…

 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมล...

27-02-2563

	ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจรา…

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชก...

27-02-2563

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรว...

27-02-2563

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโ…

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ...

26-02-2563

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ จังหวัดสระแก้ว

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึก…

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจร...

25-02-2563

ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อ…

       วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษา...

25-02-2563

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ศธภ. 16

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ศธ…

    วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบั...

25-02-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะก...

25-02-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะก…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษ...

25-02-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา : STEM Education ในสถานศึกษา"

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมสัมม…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การติดตามและประเมินผลกา...

24-02-2563

ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย กศจ.นครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล…

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วยนายสุชาติ เอกปัชชา ผอ.ร.ร.บ้านหนองตางู แล...

24-02-2563

กิจกรรมการออกกำลังกายและเก็บขยะมูลฝอย ศธภ. 16

กิจกรรมการออกกำลังกายและเก็บ…

        วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้า...

21-02-2563

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน จังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบาย รมต.ศธ และข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโร…

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ และคณะ ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stak...

21-02-2563

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านเกตรี จังหวัดสตูล

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท...

21-02-2563

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ...

21-02-2563

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ จังหวัดสตูล

ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (28-02-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) รอบที่ 1

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (28-02-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ในปี 2563 ของจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (28-02-2563)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (28-02-2563)

ศธจ.สงขลา : จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (27-02-2563)

ศธจ.ตราด!! แสดงความห่วงใยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานศึกษาปัญหา COVID-19 และ PM 2.5 ที่จ.ตราด

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (27-02-2563)

ศธจ.ตราด!!ประสานความร่วมมือจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
 • 1
 • 2
 • 3

28-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) รอบที่ 1

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละ...

28-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ในปี 2563 ของจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการลงพื้น…

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการกลั่นก...

28-02-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรน...

28-02-2563

ศธจ.สงขลา : จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

ศธจ.สงขลา : จัดประชุมคณะก…

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ...

27-02-2563

ศธจ.ตราด!! แสดงความห่วงใยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานศึกษาปัญหา COVID-19 และ PM 2.5 ที่จ.ตราด

ศธจ.ตราด!! แสดงความห่วงใย…

(27 ก.พ. 63) นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด แสดงความห่วงใยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานศึกษาปัญหา COVID-19 และ PM 2...

27-02-2563

ศธจ.ตราด!!ประสานความร่วมมือจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

ศธจ.ตราด!!ประสานความร่วมม…

(27 ก.พ. 63) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประสานความร่วมมือจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเชื่อมโยงหลักส...

27-02-2563

ศธจ.ตราด ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2563-2565

ศธจ.ตราด ประชุมทบทวนแผนพั…

(27 ก.พ. 63) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2563-2565 โดยมี นายเศรษฐา เสนะว...

27-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ในปี 2563 ของจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการลงพื้น…

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านการกลั...

27-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 2/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม...

26-02-2563

ศธจ.พังงา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ศธจ.พังงา ประเมินสถานศึกษ…

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา...

26-02-2563

ศธจ.หนองคาย ประชุมชี้แจงโครงการฯ

ศธจ.หนองคาย ประชุมชี้แจงโ…

26 ก.พ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ Coaching Teams และ TFE เพื่อยกระดับคุ...

26-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรม “…

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ภา...

26-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ (NT) 2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวท...

26-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดพิธ…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยส...

25-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิน...

25-02-2563

ศธจ.ตราด แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธจ.ตราด แสดงความยินดี แล…

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแ...

25-02-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคุรุสภา ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ศธจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อน…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

February 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

5400406
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9335
10477
54233
75732
289487
307972
5400406

คาดการณ์วันนี้
4368

3.65%
25.96%
0.99%
0.96%
0.02%
68.41%
Online (10 minutes ago):67
67 guests
no members

Your IP:3.234.208.66