วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

Admin (09-06-2564)

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมิถุนายน 2564 ( 9 มิ.ย. 2564 )

Admin (08-04-2564)

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2564 ( 8 เม.ย. 2564 )

Admin (31-03-2564)

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจและติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)

Admin (31-03-2564)

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 908
 • 1
 • 2
 • 3

09-06-2564

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมิถุนายน 2564 ( 9 มิ.ย. 2564 )

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศ…

  (8 มิถุนายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรว...

08-04-2564

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2564 ( 8 เม.ย. 2564 )

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศ…

(7 เมษายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป....

31-03-2564

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจและติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจ…

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...

31-03-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 908

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ด...

22-03-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สังกัด สพป.ตาก เขต 1

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชกา...

22-03-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 พื้นที่จังหวัดตาก

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรว...

21-03-2564

ศธจ.แพร่ประชุมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชน ในกศจ.แพร่ และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 / 2564

ศธจ.แพร่ประชุมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ…

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสมหวัง ห่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่...

10-03-2564

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564 ( 10 มี.ค. 2564 )

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศ…

  (9 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ...

02-03-2564

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมในการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ …

https://www.edurng.go.th/2021/03/02/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0...

19-02-2564

 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระท…

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร...

19-02-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (14-06-2564)

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ศึกษาธิการภาค 11 (14-06-2564)

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดมุกดาหาร

ศึกษาธิการภาค 16 (11-06-2564)

การอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ศึกษาธิการภาค 16 (11-06-2564)

พิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ศึกษาธิการภาค 14 (07-06-2564)

ศธภ14 บุคลากร ศธภ.14 เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศีกษาธิการ รุ่นที่ 19 ด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

ศึกษาธิการภาค 10 (04-06-2564)

ศธภ.10 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564
 • 1
 • 2
 • 3

14-06-2564

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรของสำน…

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายพัฒนะพัฒนทวีดลผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธ...

14-06-2564

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดมุกดาหาร

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชก…

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วย นางธนกร เศรษฐี ศธ...

11-06-2564

การอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร…

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ . ๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภา...

11-06-2564

พิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

พิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต…

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ...

07-06-2564

ศธภ14 บุคลากร ศธภ.14 เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศีกษาธิการ รุ่นที่ 19 ด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

ศธภ14 บุคลากร ศธภ.14 เข้ารับ…

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง  4 มิถุนายน 2564  ศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ...

04-06-2564

ศธภ.10 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564

ศธภ.10 : การประชุมคณะกรรมการ…

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยว...

04-06-2564

ศธภ.10 : ศธภ.10 จัดกิจกรรม 5ส ทุกวันพุธ

ศธภ.10 : ศธภ.10 จัดกิจกรรม 5…

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชา...

04-06-2564

ศธภ.๒ ต้อนรับและบรรยายพิเศษ

ศธภ.๒ ต้อนรับและบรรยายพิเศษ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึก...

04-06-2564

ศธภ.๒ ประชุมศธภ.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ศธภ.๒ ประชุมศธภ.๒ ครั้งที่ ๑…

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

03-06-2564

 ศธภ.16 : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน"

ศธภ.16 : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ…

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยช...

03-06-2564

ศธภ.16 : พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศธภ.16 : พิธีถวายพระพรชัยมงค…

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานใน...

02-06-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (กิจกรรม 5 ส.)

ศธภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็…

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ...

02-06-2564

ศธภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ศธภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยม…

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ...

01-06-2564

ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ของ สป.ศธ.

ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุม …

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราช...

01-06-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างงานเอกชน

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญ...

31-05-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือการขับเ…

เช้าวันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการป...

31-05-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

         ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ...

28-05-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายพิเชษฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10  ปฏิบัติ...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (14-06-2564)

การนิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกชนในกำกับ

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (14-06-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (14-06-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (14-06-2564)

ศธจ.แพร่ ร่วมเปิดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (14-06-2564)

ศธจ.แพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (14-06-2564)

รองศธจ.แพร่ ตรวจติดตามการดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 • 1
 • 2
 • 3

14-06-2564

การนิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกชนในกำกับ

การนิเทศและติดตาม การเตรี…

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษ...

14-06-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ศธจ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมก…

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวั...

14-06-2564

ศธจ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมแ…

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเปิดภาคเรียนที...

14-06-2564

ศธจ.แพร่ ร่วมเปิดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

ศธจ.แพร่ ร่วมเปิดโครงการอ…

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเ...

14-06-2564

ศธจ.แพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ศธจ.แพร่ ประชุมคณะอนุกรรม…

      วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายทองปอนด์ สาดอ่อน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิ...

14-06-2564

รองศธจ.แพร่ ตรวจติดตามการดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รองศธจ.แพร่ ตรวจติดตามการ…

                   วันที่ 14 ม...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกี…

วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมผู้บร…

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโร...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 451 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564

ศธจ.มหาสารคาม การฝึกอบรมเ…

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ศธจ.มหาสารคาม ดร.กฤต สุวร…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการปร...

12-06-2564

ศธจ.มหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จิตอาสา 904 ได้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม นางสาวพัชลี…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จิตอาสา 904 ได้ปฏิบัติงานให้บริการประชาช...

11-06-2564

กศจ.พังงา สรุปยอดจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ 620 ราย

กศจ.พังงา สรุปยอดจำนวนผู้…

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 คณะดำเนินงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ผ่าน...

11-06-2564

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับ…

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน...

11-06-2564

ศธจ.จันทบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

ศธจ.จันทบุรี พิธีลงนามบัน…

   วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศธจ.จันทบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อ...

11-06-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมออนไลน์เตรียมนิเทศการประกันคุณภาพ รร.เอกชนนอกระบบ

ศธจ.อุดรธานี ประชุมออนไลน…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมออนไลน์เตรียมนิเทศการประกันคุณภาพ รร.เอกชนนอกระบบ เช้านี้(11 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิกา...

10-06-2564

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับ…

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564
16
พ.ย.2563
รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10045011
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
525
11006
15982
67858
130401
273038
10045011

3.12%
28.73%
1.29%
2.04%
0.03%
64.80%
Online (10 minutes ago):43
43 guests
no members

Your IP:3.236.118.7


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th