วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (10-01-2563)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการภาค 1 (17-12-2562)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (13-12-2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (06-12-2562)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ
 • 1
 • 2
 • 3

10-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563          &nb...

17-12-2562

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษ…

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการประเมินผลสัมฤท...

13-12-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือควา…

             เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นา...

06-12-2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโคร…

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562        ...

06-12-2562

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – ...

06-12-2562

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทร…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลั...

03-12-2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อา...

27-11-2562

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรั...

27-11-2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั…

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ...

26-11-2562

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทั…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประ...

22-11-2562

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบ…

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของย...

21-11-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ…

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงร...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (22-01-2563)

ศธภ.6 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563

ศึกษาธิการภาค 16 (21-01-2563)

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการภาค 10 (21-01-2563)

ศธภ.10 : ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

ศึกษาธิการภาค 9 (21-01-2563)

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัต

ศึกษาธิการภาค 10 (17-01-2563)

ศธภ.10 : ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นวศ.เชี่ยวชาญ และคณะ ร่วมงานวันครู

ศึกษาธิการภาค 7 (16-01-2563)

ศธภ.6 ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
 • 1
 • 2
 • 3

22-01-2563

ศธภ.6 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563

ศธภ.6 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลั…

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเ...

21-01-2563

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ…

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึก...

21-01-2563

ศธภ.10 : ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

ศธภ.10 : ร่วมประชุมรับฟังควา…

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน...

21-01-2563

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัต

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึก…

วันที่17 มกราคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบร...

17-01-2563

ศธภ.10 : ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นวศ.เชี่ยวชาญ และคณะ ร่วมงานวันครู

ศธภ.10 : ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิล…

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธ...

16-01-2563

ศธภ.6 ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ศธภ.6 ร่วมงานวันครูจังหวัดภู…

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตา...

16-01-2563

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานว…

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แ...

15-01-2563

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนนครสวรรค์

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในการเ…

    วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช  ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) ร่วมเป...

14-01-2563

ศธภ.6 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

ศธภ.6 จัดประชุมขับเคลื่อนนโย…

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประช...

13-01-2563

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรสำนักง…

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประช...

13-01-2563

ศธภ.๑๘ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่…

     วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) พร้อมด้วย...

10-01-2563

ศธภ.๑๘ มอบเกียรติบัตรและโล่นักเรียนดีเด่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ศธภ.๑๘ มอบเกียรติบัตรและโล่น…

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัต...

10-01-2563

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๘

การประชุมประสานแผนการตรวจราช…

           วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชกา...

09-01-2563

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรสำนักง…

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เดินทางเข้ารับตำ...

09-01-2563

พาดหัวข่าว....ศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดโดยองค์คณะบุคคล จังหวัดนครนายก

พาดหัวข่าว....ศึกษาธิการภาค …

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ บทบาทอ...

04-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการ...

03-01-2563

ศธภ.10 : นายปรีดี ภูสีน้ำ รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบนโยบายให้บุคลากร สนง.ศธภ.10

ศธภ.10 : นายปรีดี ภูสีน้ำ รก…

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบนโยบาย จุดเน้น แล...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (22-01-2563)

ศธจ.สงขลา : ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค / ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (22-01-2563)

ศธจ.พังงา ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (22-01-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) มหกรรมแนะแนวการศึกษา "สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ" อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (22-01-2563)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ในพื้นที่เขตตรวจราชการท่ 16

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (22-01-2563)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ (22-01-2563)

(ศธจ.บึงกาฬ) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 50:50 และ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาเขต 21โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเ
 • 1
 • 2
 • 3

22-01-2563

ศธจ.สงขลา : ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค / ศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.สงขลา : ประชุมชี้แจงน…

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหว...

22-01-2563

ศธจ.พังงา ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ศธจ.พังงา ประชุมคณะกรรมกา…

ศธจ.พังงา ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประชุมเตรียมความพร้อ...

22-01-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) มหกรรมแนะแนวการศึกษา "สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ" อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) มหกรรมแนะ…

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มหกรร...

22-01-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ในพื้นที่เขตตรวจราชการท่ 16

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจ…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมาย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวจรัสว...

22-01-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมในการปร…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ...

22-01-2563

(ศธจ.บึงกาฬ) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 50:50 และ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาเขต 21โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเ

(ศธจ.บึงกาฬ) นายสนิท ขาวส…

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสาม...

22-01-2563

ศธจ.ตราด ประชุมสถานศึกษาเตรียมจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศธจ.ตราด ประชุมสถานศึกษาเ…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสถานศึกษาที่จัดการเรี...

22-01-2563

ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาฯ

ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุก…

ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ณ สำนักง...

21-01-2563

กศจ.พังงา มีมติผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาขอย้าย

กศจ.พังงา มีมติผู้บริหารส…

ผู้บริหารสถานศึกษา แสดงวิสัยทัศน์   ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสัมภ...

21-01-2563

ศธจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

ศธจ.พิษณุโลก เตรียมความพร…

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ O-NET ระดับศูนย์สอบ เพื่อพร้อมความพร้อมในการ...

21-01-2563

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับคุณครูคนใหม่

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับคุณคร…

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้โอวาสพร้อมแนะนำการวางตัว การครองตน ครองงานแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแล...

21-01-2563

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม..กีฬาสีสัมพันธ์วันการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม.…

 18 ม.ค. 2563 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม..กีฬาสีสัมพันธ์วันการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 ณ โรงเรียนสุริน...

21-01-2563

ศธจ.สุรินทร์ จัดงานวันครู จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ศธจ.สุรินทร์ จัดงานวันครู…

 16 ม.ค. 2563 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกับ สพป.สุรินทร์ เขต 1 และ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองสุรินทร์ จัด...

21-01-2563

สนง.ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย

สนง.ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะ…

21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย...

21-01-2563

ศธจ.ลำปาง เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ศธจ.ลำปาง เข้าร่วมงานวันร…

  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานวันร...

21-01-2563

ศธจ ราชบุรี กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ศธจ ราชบุรี กิจกรรมการแข่…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ไปเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิ...

21-01-2563

ศธจ ราชบุรี ร่วม การลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ โรงเรียนวัดขนอน

ศธจ ราชบุรี ร่วม การลงพื้…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจรา...

21-01-2563

ศธจ ราชบุรี ร่วม การลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

ศธจ ราชบุรี ร่วม การลงพื้…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจรา...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)
18
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) (18 พ.ย.62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

5017238
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1882
10344
30311
68646
214291
315054
5017238

3.71%
25.37%
0.93%
0.96%
0.02%
69.01%
Online (10 minutes ago):54
54 guests
no members

Your IP:35.175.201.14