วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ3 (31-08-2563)

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

Admin (20-08-2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

ผู้ดูแลระบบ3 (06-08-2563)

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแลระบบ3 (31-07-2563)

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน
 • 1
 • 2
 • 3

31-08-2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ…

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

20-08-2563

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up …

            เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไท...

06-08-2563

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประ…

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระท...

31-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

22-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (14-09-2563)

ศธภ.6 จัดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี"

ศึกษาธิการภาค 11 (14-09-2563)

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ Supervisor Teams และการถอดบทเรียน รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศึกษาธิการภาค 11 (14-09-2563)

ศธภ.11 ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศึกษาธิการภาค 11 (14-09-2563)

ศธภ.11 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลกรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 11 (14-09-2563)

ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จังหวัดนครพนม

ศึกษาธิการภาค 14 (11-09-2563)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานด้านต่างประเทศ
 • 1
 • 2
 • 3

14-09-2563

ศธภ.6 จัดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี"

ศธภ.6 จัดกิจกรรม "รวมพล…

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด...

14-09-2563

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ Supervisor Teams และการถอดบทเรียน รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏ…

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ใ...

14-09-2563

ศธภ.11 ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศธภ.11 ประชุมคณะทำงานติดตามแ…

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุน...

14-09-2563

ศธภ.11 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลกรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.11 เข้าร่วมโครงการเสริมส…

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายชาตรี  ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาวสุกั...

14-09-2563

ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จังหวัดนครพนม

ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามปร…

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายชาตรี  ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายเกษม&nbs...

11-09-2563

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานด้านต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ …

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้รับมอบหมายจา...

11-09-2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให่ นางประไพ ใจ...

11-09-2563

ประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวทางก…

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายศัจธร วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานเปิดการประชุมน...

10-09-2563

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกร…

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบห...

09-09-2563

ศธภ.14 เปิดการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค

ศธภ.14 เปิดการจัดงานแลกเปลี่…

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางอัจฉรียา ช...

09-09-2563

ศธภ.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณากาาระดับกลุ่มจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (แผนจัดทำคำของบประมาณ)​

ศธภ.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจ…

วันที่​ 8-9​ กันยายน​ 2563​ กลุ่มยุทธศาสตร์​การศึกษา​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจัง...

09-09-2563

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูก…

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย...

08-09-2563

ศธภ.14 ออกติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ เฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14

ศธภ.14 ออกติดตามผลตามนโยบายก…

วันที่ 3-4 กันยายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช...

05-09-2563

 ศธภ.11 ร่วมเป็นเกียรติพิธีโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา

ศธภ.11 ร่วมเป็นเกียรติพิธีโ…

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมเป็นเกียรต...

05-09-2563

ศธภ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563

ศธภ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดก…

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิ...

04-09-2563

ศธภ.6 ร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศธภ.6 ร่วมประชุมกับผู้บริหาร…

วันที่ 4 กันยายน 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (19-09-2563)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (19-09-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (18-09-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (17-09-2563)

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (16-09-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (16-09-2563)

ศธจ.ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ในระดับ AA
 • 1
 • 2
 • 3

19-09-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

19-09-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การดำเนิน…

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการดำเนินการสอบแข่งขัน...

18-09-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสร้างค…

     วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพ...

17-09-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา...

16-09-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษา...

15-09-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Bic Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID - 19

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรร…

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Bic Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID...

15-09-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมงานครบร…

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE...

15-09-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ...

14-09-2563

ศมร.ศธจ.หนองคาย ออกตรวจจุดเสี่ยงพื้นที่ อ.สระใคร

ศมร.ศธจ.หนองคาย ออกตรวจจุ…

การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมจุดตรวจอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 14 กัน...

12-09-2563

กศจ.พิษณุโลก สอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา

กศจ.พิษณุโลก สอบคัดเลือกผ…

นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการภาค 17 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...

12-09-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

วันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกา...

12-09-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง...

12-09-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง...

11-09-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการ...

11-09-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังห...

11-09-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชายไทยภูเขา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิ…

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิ...

11-09-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

        วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
September 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

7382828
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
883
11105
89901
89901
216581
336131
7382828

3.10%
27.48%
1.07%
1.02%
0.02%
67.30%
Online (10 minutes ago):109
108 guests
one members

Your IP:34.200.236.68