วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-12-2561)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2561)

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (04-12-2561)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (05-11-2561)

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย
 • 1
 • 2
 • 3

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

05-11-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขอ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิ...

05-11-2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษา…

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐ...

16-10-2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 6...

11-10-2561

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธร…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระท...

08-10-2561

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน...

30-08-2561

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์กา…

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำป...

24-08-2561

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...

21-08-2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความ…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (18-12-2561)

ศธภ.13 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธาน มอบรางวัลกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีประจำปี พ.ศ. 2561

ศึกษาธิการภาค 13 (18-12-2561)

ศธภ. 13 นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13เป็นประธานการประชุม กศจ. จังหวัดยโสธร

ศึกษาธิการภาค 1 (17-12-2561)

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ฅน รักคลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 13 (17-12-2561)

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ

ศึกษาธิการภาค 13 (17-12-2561)

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.ศธ.

ศึกษาธิการภาค 13 (17-12-2561)

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง
 • 1
 • 2
 • 3

18-12-2561

ศธภ.13 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธาน มอบรางวัลกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีประจำปี พ.ศ. 2561

ศธภ.13 นายสมเดช ดอกดวง นักวิ…

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 มอบหมายใ...

18-12-2561

ศธภ. 13 นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13เป็นประธานการประชุม กศจ. จังหวัดยโสธร

ศธภ. 13 นายชอุุ่ม กรไกร รองศ…

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหม...

17-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ฅน รักคลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ฅน…

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ...

17-12-2561

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุม คณะกรร…

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุ...

17-12-2561

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.ศธ.

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากร นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบป...

17-12-2561

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการอ…

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากร นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถน...

14-12-2561

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศ…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

13-12-2561

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษา…

        วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  ว...

12-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวก…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

12-12-2561

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศ…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพั...

12-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไ…

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมกิจกรรม BIKE อ...

12-12-2561

ศธภ.1 ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค

ศธภ.1 ร่วมประชุมสัมมนาการบริ…

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหา...

12-12-2561

ศธภ. 13 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ศธภ. 13 เป็นประธานการประชุมค…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป...

12-12-2561

ศธภ. 13 ข้าร่วม Bike อุ่นไอรัก จังหวัออุบลราชธานี

ศธภ. 13 ข้าร่วม Bike อุ่นไอร…

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษา...

12-12-2561

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยจักรยาน รณรงค์สิทธิ์ มูลนิธิ สากล เพื่อคนพิการ โครงการ"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" No One Left Behing ปีที่2

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชอุ่ม กรไกร รอ...

06-12-2561

 ศธภ.11 ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

ศธภ.11 ร่วมกิจกรรม วันชาติ …

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม...

06-12-2561

ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ...

06-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตัก…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (19-12-2561)

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2561

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (19-12-2561)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2561

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (19-12-2561)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ครั้งที่ 1/2561

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (19-12-2561)

ศธจ.สระบุรี ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (19-12-2561)

ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2561

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (19-12-2561)

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2561
 • 1
 • 2
 • 3

19-12-2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุ…

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจ...

19-12-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2561...

19-12-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ครั้งที่ 1/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชก...

19-12-2561

ศธจ.สระบุรี ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

ศธจ.สระบุรี ร่วมพิธีมอบทุ…

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึ...

19-12-2561

ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2561

ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรม…

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/...

19-12-2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุ…

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกา...

18-12-2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่13/2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุก…

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ...

18-12-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการรับมอบเปเปอร์มาเช่ และการประกวดเปเปอร์มาเช่ปลาช่อนแม่ลา ในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะก…

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการรับมอบ เปเปอร์มาเช่ และกา...

18-12-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวั...

18-12-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่...

18-12-2561

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร์ ผอ.หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี"

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้นาง…

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร์ ผอ.ห...

18-12-2561

ศธจ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนเชิงลึก ออกติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการหลัก/รอง กศจ.ปราจีนบุรี

ศธจ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อน…

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี   ออกติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และโคร...

17-12-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอน…

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...

15-12-2561

ศธจ.สระบุรีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 256

ศธจ.สระบุรีประชุมแต่งตั้ง…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ปร...

14-12-2561

ศธจ.สระบุรี ให้การต้อนรับพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต

ศธจ.สระบุรี ให้การต้อนรับ…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พลเอกโกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้มาตรวจติดตามการดำเน...

14-12-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และการปฏิบัติตามมาตรการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเพื่อ…

ศธจ.สิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยผู้แท...

14-12-2561

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธ…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธ...

14-12-2561

ศธจ.น่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศธจ.น่านต้อนรับคณะศึกษาดู…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)
25
ก.ค.2561
 ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
16
ก.ค.2561
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) (16 ก.ค. 2561)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

1847322
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3837
3588
12587
24274
60281
94883
1847322

คาดการณ์วันนี้
2160

8.64%
17.80%
0.97%
1.65%
0.00%
70.94%
Online (10 minutes ago):63
63 guests
no members

Your IP:52.55.177.115