วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

head 01 parad

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (06-03-2561)

นโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักตรวจและติดตามประเมินผล (19-12-2560)

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2560

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (07-12-2560)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (13-11-2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

06-03-2561

นโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา …

        นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมกำหนดนโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรี...

19-12-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัด…

  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายบัณทิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดการศ...

07-12-2560

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40(40th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ผู้ช่วยรัฐมน...

13-11-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธาร…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. Mr. John Halligan T.D. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Brendan Rogers เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไ...

07-11-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัด…

    วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตา...

25-10-2560

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้ว...

25-10-2560

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับประชาชนเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับป…

       25 ตุลาคม 60 : กระทรวงศึกษาธิการ จัดพื้นที่บริการประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพร...

03-10-2560

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัด…

       นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสต...

03-10-2560

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้…

         นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประทานเกียรติบัตรสืบสานพระราชปนิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอ...

29-09-2560

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู…

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดย...

29-09-2560

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเ…

         ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passpor...

29-09-2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล…

      นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล...

all


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (20-03-2561)

ศธภ.13. ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดยโสธร

ศึกษาธิการภาค 1 (20-03-2561)

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 10 (19-03-2561)

ศธภ.10: ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดฯ

ศึกษาธิการภาค 10 (19-03-2561)

ศธภ.10: จัดอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการภาค 13 (19-03-2561)

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกรณีปกติในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1

ศึกษาธิการภาค 13 (19-03-2561)

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ การอบรมครู กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-03-2561

ศธภ.13. ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดยโสธร

ศธภ.13. ผู้ตรวจราชการ กระทรว…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยา...

20-03-2561

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองปทุมธานี

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองป…

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และคณะ

19-03-2561

ศธภ.10: ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดฯ

ศธภ.10: ประชุมจัดทำแผนยุทธศา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง...

19-03-2561

ศธภ.10: จัดอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธภ.10: จัดอบรมแกนนำเยาวชนกา…

นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแ...

19-03-2561

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกรณีปกติในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

วันที่ 19 มีนาคม 2561  นายวีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสดำ อำเภอ...

19-03-2561

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ การอบรมครู กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษโครงการอบรมวิทยากรครูแกนนำครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commer...

19-03-2561

ศธภ.4 ประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

ศธภ.4 ประชุมคณะทำงานดำเนินกา…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ...

16-03-2561

ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ฯตามบริบทอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น

ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการดำ…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจัง...

16-03-2561

ศธถ13 ร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบสมาชิก

ศธถ13 ร่วมการประชุมสัมมนาประ…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์  กสจ.พบสมาชิก ณ ห้องบอลรูม AB ชั้น 2 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุปร...

16-03-2561

ศธภ. ๑๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย จังหวัดบุรีรัมย์

ศธภ. ๑๔ เข้าร่วมการประชุมเชิ…

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพ...

15-03-2561

ศธภ.13 ประชุม กศจ. จังหวัดยโสธรครั้งที่ 3/2561

ศธภ.13 ประชุม กศจ. จังหวัดยโ…

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  ได้มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประช...

15-03-2561

ศธภ.11 รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก

ศธภ.11 รับการประเมินผลการปฏิ…

  วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประ...

15-03-2561

ศธภ.13 ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโนบายการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสืิอและยุวกาชาด โรงเรียนเจริญวิทยา

ศธภ.13 ติดตาม และประเมินผลตา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโนบายการพัฒนานั...

15-03-2561

ศธภ.13 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอำนาจเจริญ

ศธภ.13 ติดตามและขับเคลื่อนกา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและป...

15-03-2561

ศธภ.13 ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ศธภ.13 ร่วมประชุมตรวจราชการแ…

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวีระกุล อรัณยะนาค) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณา...

14-03-2561

ศธภ.๙ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ศธภ.๙ พิธีมอบประกาศนียบัตร ป…

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่...

14-03-2561

ศธภ.๙ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศธภ.๙ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช    รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนัก...

14-03-2561

ศธภ.๙ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ศธภ.๙ ลงพื้นที่ตรวจราชการตาม…

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

all


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (20-03-2561)

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (20-03-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (20-03-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) ของจังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (20-03-2561)

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (20-03-2561)

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (20-03-2561)

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (20-03-2561)

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (20-03-2561)

การประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีพ สนง.ศธจ.ยโสธร
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-03-2561

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชกา…

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางปัทมา  วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการตร...

20-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมทีมบร…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุร...

20-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) ของจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเชิง…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 256...

20-03-2561

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประ…

        วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

20-03-2561

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการปร…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชาตรี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางปรีระดา ปริปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม...

20-03-2561

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะ…

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ...

20-03-2561

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการปร…

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายชาตรี ปุระมงคล  รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒ...

20-03-2561

การประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีพ สนง.ศธจ.ยโสธร

การประชุมพัฒนาการจัดการศึ…

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีพ โดยนางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มอบหม...

19-03-2561

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเส…

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ เพื่ออภิปราย...

19-03-2561

ศธจ.ราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการฯ

ศธจ.ราชบุรี ดำเนินการคัดเ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราช...

19-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564)

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมเ…

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์ห...

19-03-2561

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็…

     วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. มูลนิธิไทยรัฐได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ   โดย นางสาวอุษณี ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ...

19-03-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจัง...

19-03-2561

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมการ…

วันที่ 13 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น.  นายชาญชัย รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และผู้กำกับลูกเสือสาม...

19-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี วันอาทิตย์…

ศธจ.สิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล...

17-03-2561

ศธจ.กรุงเทพมหานคร อบรมเชิงปฏิบัติการการเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กทม.

ศธจ.กรุงเทพมหานคร อบรมเชิ…

      วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ...

17-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ สัมภาษณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็นการจัดการศึกษาในพื้นที่

ศธจ.สิงห์บุรี ชมรมพุทธศาส…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็นเกี่ยวกับกา...

17-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมผู…

วันที่ 16 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตรศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจ...

16-03-2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ เรียนรู้ Active Learning อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา...

ศธจ.เพชรบุรี จัดอบรมเชิงป…

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็น...

16-03-2561

ศธจ.น่าน บุคลากรอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”

ศธจ.น่าน บุคลากรอัญเชิญไฟ…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั...

16-03-2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านบรรจุครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายอดุล เท...

16-03-2561

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างเกณฑ์คัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประชุมค…

       วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างเกณฑ์คัดเลือกสถาน...

16-03-2561

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรร…

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่่ 3/2561 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ...

15-03-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) : E5

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมค…

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) :...

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

ค้นหา

directorops

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
04 banner-letter-gov-small
 
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
มีนาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

0487718
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2518
2743
6425
16899
48444
95842
487718

คาดการณ์วันนี้
1560

9.65%
17.52%
1.21%
0.51%
0.00%
71.12%
Online (10 minutes ago):78
78 guests
no members

Your IP:54.162.229.109