วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ_P (14-02-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร (14 ก.พ. 2563)

ผู้ดูแลระบบ_P (12-02-2563)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข (12 ก.พ. 2563)

ผู้ดูแลระบบ_P (12-02-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (12 ก.พ. 2563)

ผู้ดูแลระบบ_P (07-02-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร (7 ก.พ. 2563)
 • 1
 • 2
 • 3

14-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร (14 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประ...

12-02-2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข (12 ก.พ. 2563)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒน…

     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึก...

12-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (12 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา...

07-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร (7 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา...

06-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ...

04-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการรอบรั้วเสมาช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็นการสำรวจโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการสอบ O-Net (ตามนโยบายปลัด ศธ.)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

03-02-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (3 ก.พ. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

31-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563         &nbs...

30-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (30 ม.ค. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

29-01-2563

การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme)

การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนิ…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโค...

28-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563               &nb...

27-01-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจร...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 18 (19-02-2563)

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ตามนโยบาย รมต.ศธ และข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 17 (19-02-2563)

ศธภ.17 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการภาค 18 (18-02-2563)

ร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

ศึกษาธิการภาค 18 (18-02-2563)

ศธภ.๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของนักเรียน

ศึกษาธิการภาค 10 (18-02-2563)

ศธภ.10 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

ศึกษาธิการภาค 17 (18-02-2563)

ศธภ.17 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE
 • 1
 • 2
 • 3

19-02-2563

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ตามนโยบาย รมต.ศธ และข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโร…

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วยนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิต...

19-02-2563

ศธภ.17 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.17 จัดประชุมสร้างความรู้…

นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจก...

18-02-2563

ร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

ร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรร…

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เชิญเข้าร่ว...

18-02-2563

ศธภ.๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของนักเรียน

ศธภ.๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรีย…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้...

18-02-2563

ศธภ.10 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

ศธภ.10 : ประชุมวางแผนขับเคลื…

นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษา...

18-02-2563

ศธภ.17 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE

ศธภ.17 ประชุมชี้แจงแนวทางการ…

        นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุมชี...

17-02-2563

ศธภ.10 : การประชุมโครงการ Coaching Teams เขตตรวจราชการที่ 10

ศธภ.10 : การประชุมโครงการ Co…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาก...

14-02-2563

ศธภ.10 :การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พ.ศ. 2563

ศธภ.10 :การขับเคลื่อนนโยบายก…

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และนาง...

14-02-2563

ศธภ.10 : ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1

ศธภ.10 : ประชุมการตรวจราชการ…

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้...

13-02-2563

ศธภ.10 : ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2563 รอบที่ 1 (จ.หนองคาย)

ศธภ.10 : ร่วมประชุมการตรวจรา…

วันที่ 12 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้ ศึกษ...

12-02-2563

ศธภ.17 จัดกิจกรรมการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ศธภ.17 จัดกิจกรรมการรณรงค์ลด…

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑...

12-02-2563

ศธภ.10 : ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1

ศธภ.10 : ประชุมการตรวจราชการ…

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้...

11-02-2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน…

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุม...

11-02-2563

ศธภ.6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ศธภ.6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ของ ...

11-02-2563

ศธภ.10 : วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศธภ.10 : วันการศึกษาเอกชนภาค…

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วม&n...

07-02-2563

ศธภ.3 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ศธภ.3 จัดประชุมคณะกรรมการส่ง…

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เ...

07-02-2563

ศธภ.13 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการฯ

ศธภ.13 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รอ…

วันนี้ (7 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผ...

07-02-2563

ศธภ.๑๘ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙

ศธภ.๑๘ งานประชุมวิชาการองค์ก…

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติรับเชิญจากท่าน ดร.สุรางค...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (19-02-2563)

ศธจ.หนองคายเตรียมอบรม พสน.

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (19-02-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ในปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (19-02-2563)

ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House D.K. "เปิดโลกวิชาการ สืบสานวันสถาปนาดงเจนวิทยาคม" ประจำปีการศึกษา 2562

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (19-02-2563)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (19-02-2563)

กลุ่มลูกเสือฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พสน. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ออกปฏิบัติงานตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันวาเลนไทน์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (19-02-2563)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ
 • 1
 • 2
 • 3

19-02-2563

ศธจ.หนองคายเตรียมอบรม พสน.

ศธจ.หนองคายเตรียมอบรม พสน…

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดอบรมหลักสูตรพนัก...

19-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ในปี 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรรนักเ...

19-02-2563

ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House D.K. "เปิดโลกวิชาการ สืบสานวันสถาปนาดงเจนวิทยาคม" ประจำปีการศึกษา 2562

ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดก…

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House D.K. "เปิดโลกว...

19-02-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าร่วม "…

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสง...

19-02-2563

กลุ่มลูกเสือฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พสน. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ออกปฏิบัติงานตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันวาเลนไทน์ ประจำปี พ.ศ. 2563

กลุ่มลูกเสือฯ และคณะเจ้าห…

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มล...

19-02-2563

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรร…

16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ เป็นประธานปิดโครงการออกกำลังก...

19-02-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอน วิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 คน

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการ…

14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวก...

19-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และการประชุม PLC

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการประเมิน...

19-02-2563

ศธจ.ตราด!! ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการทุน มทศ.

ศธจ.ตราด!! ตรวจสอบคุณสมบั…

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำ...

18-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ก...

18-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 25...

18-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.พะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการบรรจุผ…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล...

18-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบ...

18-02-2563

ศธจ.ตราด ประชุมพิจารณาให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ศธจ.ตราด ประชุมพิจารณาให้…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ข้อมู...

18-02-2563

ศธจ.ตราด ประชุมการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ดึงหน่วยงานการศึกษาจ.ตราด บูรณาการร่วมกัน

ศธจ.ตราด ประชุมการจัดทำเค…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมการจัดทำเครื่อง...

18-02-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่...

17-02-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสิงห์บุรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหา...

17-02-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดช...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

February 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

5310980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
10571
13322
40538
63930
200061
307972
5310980

คาดการณ์วันนี้
5760

3.70%
25.88%
0.97%
0.96%
0.02%
68.47%
Online (10 minutes ago):109
109 guests
no members

Your IP:34.226.244.70