วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-10-2561)

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย

ผู้ดูแลระบบ4 (08-10-2561)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (30-08-2561)

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (24-08-2561)

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
 • 1
 • 2
 • 3

11-10-2561

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธร…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระท...

08-10-2561

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน...

30-08-2561

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์กา…

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำป...

24-08-2561

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...

21-08-2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความ…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

06-08-2561

การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ภายใต้หัวข้อ “Inspiring Confidence, Inspire Change”

การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th Universi…

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพฯ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึก...

26-07-2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมา…

    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิ...

20-07-2561

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 (The SEAMEO Centre Directors Meeting : CDM)

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของ…

            สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้จัดการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ร...

18-07-2561

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่า…

        นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความ...

09-07-2561

ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแ…

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. Ms. Karin Hulshof ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The UNICEF ...

26-06-2561

สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable)

สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนต…

            ในระหว่างการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Fo...

26-06-2561

สรุปสาระสำคัญการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education” และการประชุมคู่ขนาน เรื่อง “2018 Asia-Pacific Regional Early Childhood Development Conference”

สรุปสาระสำคัญการประชุม “3rd Asia-Pacific…

  1. การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศเนปาล ร่วมกับอ...

all


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (14-10-2561)

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการภาค 14 (13-10-2561)

ศธภ.๑๔ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการภาค 13 (12-10-2561)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 14/2561

ศึกษาธิการภาค 17 (11-10-2561)

ศธภ.17 จัดประชุมประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ศึกษาธิการภาค 13 (11-10-2561)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ( กศจ. ) ครั้งที่ 8/2561

ศึกษาธิการภาค 14 (09-10-2561)

ศธภ.๑๔ จัดประชุมสรุปผลการสนทนากลุ่มงานวิจัยในพื้นที่
 • 1
 • 2
 • 3

14-10-2561

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่…

เมื่อวันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2561 เวลา 06.00 น.​ นายประหยัด​ อนุศิลป์​ รองศึกษาธิการภาค​ 6​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ...

13-10-2561

ศธภ.๑๔ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธภ.๑๔ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเ…

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ นำคณะบุคลากรร...

12-10-2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 14/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบ...

11-10-2561

ศธภ.17 จัดประชุมประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ศธภ.17 จัดประชุมประจำสำนักงา…

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 เป็นป...

11-10-2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ( กศจ. ) ครั้งที่ 8/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

ันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ก...

09-10-2561

ศธภ.๑๔ จัดประชุมสรุปผลการสนทนากลุ่มงานวิจัยในพื้นที่

ศธภ.๑๔ จัดประชุมสรุปผลการสนท…

  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ ...

02-10-2561

ศธภ.13 วางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศธภ.13 วางพวงมาลา เนื่องในโอ…

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ส่งบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพร...

02-10-2561

ศธภ.13 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศธภ.13 เข้าร่วมการประชุมเชิง…

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุค...

02-10-2561

ศธภ.13 ร่วมประชุมกิจกรรมกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการภายใต้แผนด้านทรัพยากรบุคคลของ สป.ศธ.

ศธภ.13 ร่วมประชุมกิจกรรมกำหน…

ในระหว่างวันที่. 24-26 กันยายน. 2561. นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วม...

02-10-2561

ศธภ.13 ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรม ฯ

ศธภ.13 ร่วมการประชุมปฏิบัติก…

วันที่  27 - 28 กันยายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักว...

02-10-2561

ศธภ.13 ติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใน ศธจ.ศรีสะเกษ

ศธภ.13 ติดตามการฝึกประสบการณ…

วันที่. 28 กันยายน. 2561. นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพจนพร แก้วเนตร นักทรัพยากรบุคคลชำ...

02-10-2561

ศธภ.13 เปิดเวทีเสวนา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

ศธภ.13 เปิดเวทีเสวนา เพื่อส่…

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ร...

02-10-2561

ศธภ.13 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบาย ศธ. ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 2

ศธภ.13 ร่วมประชุมสรุปผลการตร…

ในระหว่างวันที่. 25-28. กันยายน. 2561. นายนุสร. จำปาวัลย์. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล. สำนักงานศึกษาธิ...

02-10-2561

ศธภ.7 ร่วมเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ศธภ.7 ร่วมเป็นประธานการประชุ…

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานร่วมกับนายประหยัด ...

02-10-2561

ศธภ.๑๔ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ศธภ.๑๔ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ…

  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้บุคลาก...

28-09-2561

ศธภ.15 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.15 ประกาศสำนักงานปลัดกระ…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้...

24-09-2561

ศธภ.17 ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเสนอแผนงานโครงการประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ศธภ.17 ประชุมอนุมัติให้ความเ…

      ดร.พิธาน พื้นทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะอ...

24-09-2561

ศธภ.13จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

ศธภ.13จัดการประชุมเชิงปฏิบัต…

วันที่ 24 กันยายน  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลของศ...

all


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (16-10-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (16-10-2561)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (14-10-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (13-10-2561)

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (13-10-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก (วางพวงมาลาและถวายบังคม) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (13-10-2561)

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • 1
 • 2
 • 3

16-10-2561

ศธจ.สิงห์บุรี แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่

ศธจ.สิงห์บุรี แสดงความยิน…

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของ ศธจ.สิงห์บุรี ได้...

16-10-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ...

14-10-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุด…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวั...

13-10-2561

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ…

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา 18.30 น.  ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ...

13-10-2561

ศธจ.สิงห์บุรี พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก (วางพวงมาลาและถวายบังคม) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธจ.สิงห์บุรี พิธีบำเพ็ญก…

วันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิง...

13-10-2561

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ…

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา 06.00 น.  ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ...

13-10-2561

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะ ร่วมพิธ...

13-10-2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2561

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรร…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11...

13-10-2561

ศธจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม กศน.ชวนปลูกดอกไม้เหลืองและปล่อยปลาน้ำจืด

ศธจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม กศน…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม กศน.ชวนปลูกดอกไม้เหลืองและปล่อยปลา...

12-10-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมค…

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิง...

12-10-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ศธจ.สิงห์บุรี ต้อนรับคณะ…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธ...

12-10-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะ...

12-10-2561

 ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ

ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงกา…

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  นายอมรศักดิ์   ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

12-10-2561

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2561

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี...

12-10-2561

ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุ…

    วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสต...

11-10-2561

ศธจ.พะเยา ร่วมเจรจาเพื่อตกลงกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับความเสียหาย โรงเรียนบ้านดง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ร่วมเจรจาเพื่อต…

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

10-10-2561

ศธจ.ชัยนาท ดำเนินการพิธีเปิดโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ศธจ.ชัยนาท ดำเนินการพิธีเ…

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำพิธีเปิดโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลง...

10-10-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุม อกศจ.พะเยา ครั้งที่ 11/2561 ครั้งที่ 1/2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานเตรี...

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

 

head 11 knowledge

all


 

 

head 10 infographic

07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)
25
ก.ค.2561
 ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
16
ก.ค.2561
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) (16 ก.ค. 2561)

all


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

1635346
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2128
2246
5555
27400
58838
305681
1635346

คาดการณ์วันนี้
864

9.56%
16.41%
0.98%
1.78%
0.00%
71.26%
Online (10 minutes ago):67
67 guests
no members

Your IP:54.80.188.87