วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (13-12-2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (06-12-2562)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2562)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2562)

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.
 • 1
 • 2
 • 3

13-12-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือควา…

             เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นา...

06-12-2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโคร…

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562        ...

06-12-2562

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – ...

06-12-2562

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทร…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลั...

03-12-2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อา...

27-11-2562

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรั...

27-11-2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั…

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ...

26-11-2562

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทั…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประ...

22-11-2562

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบ…

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของย...

21-11-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ…

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงร...

18-11-2562

ไทยเสนอยูเนสโกสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

ไทยเสนอยูเนสโกสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบ…

            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้ก...

15-11-2562

ไทยชูบทบาทเด่นในเวทียูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่

ไทยชูบทบาทเด่นในเวทียูเนสโก ในการประชุมส…

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 16 (13-12-2562)

123

ศึกษาธิการภาค 4 (06-12-2562)

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศึกษาธิการภาค 7 (06-12-2562)

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

ศึกษาธิการภาค 7 (05-12-2562)

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศึกษาธิการภาค 7 (05-12-2562)

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC HDC

ศึกษาธิการภาค 7 (05-12-2562)

ศธภ.6 เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คู คลอง"
 • 1
 • 2
 • 3

13-12-2562

123

123

    วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา...

06-12-2562

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อ…

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะ...

06-12-2562

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจ…

  วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...

05-12-2562

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและก…

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึก...

05-12-2562

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC HDC

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุค…

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...

05-12-2562

ศธภ.6 เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คู คลอง"

ศธภ.6 เข้าร่วมกิจกรรม "…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ...

05-12-2562

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอก…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

03-12-2562

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเคร…

         วันที่ 3 ธ.ค..2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธ...

02-12-2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น รูปธรรมด้วยแนวทางการจั

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศ...

30-11-2562

 ศธภ.๑๘ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21"

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมโครงการประชุ…

     วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครส...

28-11-2562

ศธภ.3 ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.3 ประเมินผลการปฎิบัติราช…

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชกา...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองคาย

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

บ่าย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.บึงกาฬ

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

เช้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.เลย

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภา...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองบัวลำภู

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

บ่าย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

28-11-2562

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.อุดรธานี

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราช…

เช้า วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

27-11-2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเ…

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6...

26-11-2562

ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา…

    ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบปร...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (13-12-2562)

ทีมศธจ.ตราด ร่วมชมนิทรรศการการจัดงานวันดินโลก จังหวัดตราด

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (13-12-2562)

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (13-12-2562)

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ทางขบวนพยุหยาตราชลมารค

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (13-12-2562)

ศธจ.ตราด บรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (13-12-2562)

ศธจ.สิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (13-12-2562)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 • 1
 • 2
 • 3

13-12-2562

ทีมศธจ.ตราด ร่วมชมนิทรรศการการจัดงานวันดินโลก จังหวัดตราด

ทีมศธจ.ตราด ร่วมชมนิทรรศก…

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ...

13-12-2562

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีเปิดการป…

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและปร...

13-12-2562

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ทางขบวนพยุหยาตราชลมารค

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีรับชมถ่า…

เมื่อเวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง...

13-12-2562

ศธจ.ตราด บรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา

ศธจ.ตราด บรรจุครูผู้ช่วย …

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป...

13-12-2562

ศธจ.สิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ศธจ.สิงห์บุรี พร้อมหน่วยง…

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนในส...

13-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การถ่ายทอ…

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมชมการถ่ายทอด...

12-12-2562

ศธจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ศธจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม ศ…

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังห...

12-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารงานบ...

12-12-2562

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม​ 2562​ นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม​ เข้าพบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ได้รั...

12-12-2562

ศธจ.ตราด ประชุมครูแนะแนว สร้างความเข้าใจการศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา

ศธจ.ตราด ประชุมครูแนะแนว …

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ใ...

12-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมประเมินโครงกา...

11-12-2562

ศธจ.ตราด เรียกบรรจุ ผอ.ร.ร. 1 อัตรา

ศธจ.ตราด เรียกบรรจุ ผอ.ร.…

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเรียกบรรจุและแต่ง...

11-12-2562

ศธจ.ตราด ประชุมบุคลากรในสังกัด บูรณาการการทำงานร่วมกัน

ศธจ.ตราด ประชุมบุคลากรในส…

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานศ...

11-12-2562

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "งานวันดินโลก 5 ธันวาคม"

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม …

 .....11 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานวันดินโลก 5 ธันวาคม" ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์...

11-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอดอนจาน

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันท์ภัส ภูกิ่งเงิน ปลัดเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอดอ...

11-12-2562

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการ ศ…

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ศธ....

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)
18
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) (18 พ.ย.62)
12
พ.ย.2562
ศธ.เผยแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือกันทุกมิติ


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

December 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

4645779
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
8401
9209
74431
74431
157886
340753
4645779

คาดการณ์วันนี้
3528

3.94%
24.87%
0.88%
0.98%
0.01%
69.31%
Online (10 minutes ago):80
80 guests
no members

Your IP:3.234.214.179