วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

Admin (19-02-2564)

 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

Admin (19-02-2564)

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ศึกษาธิการภาค 14 (17-02-2564)

ศธภ.14 ผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (04-02-2564)

ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ครั้งที่ 1
 • 1
 • 2
 • 3

19-02-2564

 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระท…

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร...

19-02-2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

04-02-2564

ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ครั้งที่ 1

ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค…

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการป...

28-01-2564

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวชฎารัตน์...

27-01-2564

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออนไลน์หารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออ…

          เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายณัฐพล ทีปสุวร...

26-01-2564

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความ…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ Mrs. Séverine...

22-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับก…

          วันที่ 22 มกราคม 2564 - นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรว...

21-01-2564

 ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM…

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ...

21-01-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ...

19-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเ…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภั...

14-01-2564

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ…

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการป...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (25-02-2564)

ชาว ศธภ.7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศึกษาธิการภาค และข้าราชการ ศธภ.7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 7 (25-02-2564)

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา : รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ศึกษาธิการภาค 7 (25-02-2564)

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

ศึกษาธิการภาค 7 (25-02-2564)

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

ศึกษาธิการภาค 7 (24-02-2564)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ศึกษาธิการภาค 6 (23-02-2564)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)
 • 1
 • 2
 • 3

25-02-2564

ชาว ศธภ.7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศึกษาธิการภาค และข้าราชการ ศธภ.7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ชาว ศธภ.7 ขอร่วมแสดงความยินด…

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภ...

25-02-2564

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา : รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลัก…

ศธภ.7 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา : รร.มูลนิธิสันติวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

25-02-2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก…

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

25-02-2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมกา…

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

24-02-2564

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจ...

23-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

23-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

23-02-2564

ศธภ.7 นำทีมรายงานความคืบหน้าการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร

ศธภ.7 นำทีมรายงานความคืบหน้า…

  วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้รับผิดชอบการดำเน...

23-02-2564

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษา รร.ศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ป...

22-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ รงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

22-02-2564

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จ.สตูล

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชกา…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 แ...

22-02-2564

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายก…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๒๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

22-02-2564

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายก…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

22-02-2564

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนชุมชนนาโสก

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายก…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

22-02-2564

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายก…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

22-02-2564

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านคำสร้อย

ศธภ.๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายก…

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงาน...

19-02-2564

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับติดตามนโ…

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศ...

19-02-2564

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับติดตามนโ…

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (25-02-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมถรรถนะเด็กปฐมวัย

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (25-02-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดพื้นที่ 3 ดี (สื่่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) สู่ชุนเพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา และ เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ตามโครงการ ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี วิถีสุขเพื่อเด็กปฐมวัย

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (25-02-2564)

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2564

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (25-02-2564)

ศธจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (25-02-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (25-02-2564)

ศธจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสอบ RT, NT
 • 1
 • 2
 • 3

25-02-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมถรรถนะเด็กปฐมวัย

ศธจ.พะเยา ดำเนินการฝึกอบร…

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแน...

25-02-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดพื้นที่ 3 ดี (สื่่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) สู่ชุนเพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา และ เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ตามโครงการ ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี วิถีสุขเพื่อเด็กปฐมวัย

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการเสวน…

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเย...

25-02-2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ค…

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/25...

25-02-2564

ศธจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ศธจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร   วันที่ ๒๔ กุมภ...

25-02-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจ...

25-02-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสอบ RT, NT

ศธจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจง…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสอบ RT, NT  เช้านี้(25 ก.พ.64) ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิล...

25-02-2564

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

         วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกีย...

24-02-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนคุณภาพ 3 โรงเรียน

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้น…

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ...

24-02-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ตาม“โครงการกองทุนการศึกษาทำเนียบองคมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ติดตาม ตร…

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิก...

24-02-2564

ศธจ.สิงห์บุรี จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพรุยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 5

ศธจ.สิงห์บุรี จัดโครงการส…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครง...

24-02-2564

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

       วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังห...

24-02-2564

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

          วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสา...

24-02-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมเป็นเกียรติทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมเป็นเกี…

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เ...

24-02-2564

ศธจ.พะเยา นำคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา​ เข้าประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา​

ศธจ.พะเยา นำคณะทำงานบูรณา…

วันอังคารที่ 23​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นายวัลลภ​ ไม้จำปา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ นำคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเ...

24-02-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมเพื่อหารือชี้แจงร่วมกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนดี 4 มุมเมือง)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมเพื…

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธ...

24-02-2564

ศธจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ศธจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดป้าย…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสำน...

24-02-2564

(ศธจ.เลย) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

(ศธจ.เลย) การประชุมคณะกรร…

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเล...

24-02-2564

ศธจ.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

ศธจ.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแ…

       ศธจ.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

16
พ.ย.2563
รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า
18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
February 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

8978206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7876
11417
48655
81405
276672
310017
8978206

คาดการณ์วันนี้
3648

3.19%
29.22%
1.14%
1.26%
0.02%
65.17%
Online (10 minutes ago):54
54 guests
no members

Your IP:3.238.7.202


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th