วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (10-01-2563)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการภาค 1 (17-12-2562)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (13-12-2562)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (06-12-2562)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ
 • 1
 • 2
 • 3

10-01-2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563          &nb...

17-12-2562

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษ…

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการประเมินผลสัมฤท...

13-12-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือควา…

             เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นา...

06-12-2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562       เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำ

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโคร…

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562        ...

06-12-2562

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – ...

06-12-2562

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.

ศธ. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและทร…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลั...

03-12-2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อา...

27-11-2562

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42

พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรั...

27-11-2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั…

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ...

26-11-2562

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทั…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประ...

22-11-2562

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก

ไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบ…

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของย...

21-11-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ…

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงร...

all   


 

 

head 03 distinc

Error: No articles to display

Error: No articles to display

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (17-01-2563)

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (17-01-2563)

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (17-01-2563)

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมสอบ I - NET นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบ I-NET

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (17-01-2563)

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (17-01-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (17-01-2563)

ศธจ.พะเยา เข้าเยี่ยมชมการจัดงานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา และการแข่งขันกีฬาของคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา
 • 1
 • 2
 • 3

17-01-2563

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอา…

             วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางนำโดยนายบรรพ์ ใสแ...

17-01-2563

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมการ…

ศธจ.พังงา เตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 17 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประชุมผู้เกี่ยว...

17-01-2563

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมสอบ I - NET นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบ I-NET

ศธจ.พังงา ประชุมเตรียมสอบ…

ศธจ.พังงาประชุมตัวแทนศูนย์สอบ และหัวหน้าสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติอ้านอิสลามศึกษา (I-NET)  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึ...

17-01-2563

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอา…

  วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการ

17-01-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 25...

17-01-2563

ศธจ.พะเยา เข้าเยี่ยมชมการจัดงานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา และการแข่งขันกีฬาของคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าเยี่ยมชมการ…

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายวัลภล ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมการจัดงานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเย...

17-01-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้...

17-01-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีวาง…

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางห...

17-01-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

ศธจ.พังงา เตรียมจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย 7 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัด...

17-01-2563

ศธจ.ตราด จัดใหญ่"งานวันครู"สมศักดิ์ศรีแม่พิมพ์เมืองตราด

ศธจ.ตราด จัดใหญ่"งาน…

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำทีมโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดงานวัน...

17-01-2563

 ศธจ.ราชบุรี วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ศธจ.ราชบุรี วันครูแห่งชา…

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวั...

16-01-2563

(ศธจ.บึงกาฬ) ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตักบาตรพร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี

(ศธจ.บึงกาฬ) ดร.ภัทรวรรธน…

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตักบาตรพร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมพิธี...

16-01-2563

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวัน…

    16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงานวันครูแห่งชาติ...

16-01-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่  ...

16-01-2563

ศธจ.พังงา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ภายใต้ธีม “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

ศธจ.พังงา จัดงานวันครู คร…

ศธจ.พังงา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึก...

16-01-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดงานวันครูจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 64/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดงานวันครูจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 64/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธิดาแม่พระกระ...

16-01-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดงาน…

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้ง...

16-01-2563

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกับสำ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)
18
พ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3) (18 พ.ย.62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

4974154
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9340
9196
55872
72981
171207
315054
4974154

คาดการณ์วันนี้
4944

3.73%
25.31%
0.93%
0.96%
0.02%
69.05%
Online (10 minutes ago):86
86 guests
no members

Your IP:3.227.240.143