วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (22-03-2562)

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (07-03-2562)

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย
 • 1
 • 2
 • 3

22-03-2562

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเ…

              นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า...

11-03-2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่…

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ...

11-03-2562

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาส…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ต...

07-03-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตส…

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไท...

07-03-2562

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONG…

          Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ...

01-03-2562

ASEAN 1st Working Group Meeting on the Out-of-School Children and Youth: OOSCY)

ASEAN 1st Working Group Meeting on the O…

    นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมและเป็นประธานร่วมการ...

23-01-2562

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะ…

Mr. Hiroshi Yokoo ประธานมูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิได้นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและนักเ...

16-01-2562

 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E.Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน...

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (27-03-2562)

ศธภ.14 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ศึกษาธิการภาค 9 (26-03-2562)

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ศึกษาธิการภาค 9 (26-03-2562)

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๘ เป็นวิทยากรร่วมสนทนาในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”

ศึกษาธิการภาค 9 (26-03-2562)

ศธภ.๘ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ จังหวัดระยอง

ศึกษาธิการภาค 9 (26-03-2562)

ศธภ.๘ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เขตตรวจราชการที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี

ศึกษาธิการภาค 9 (26-03-2562)

ศธภ.๘ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 1
 • 2
 • 3

27-03-2562

ศธภ.14 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ศธภ.14 จังหวัดอุบลราชธานี เข…

  วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิก...

26-03-2562

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิก…

วันนี้ (26 มีนาคม 2562) ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 และคณะเข้าร่วม...

26-03-2562

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๘ เป็นวิทยากรร่วมสนทนาในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการ…

วันนี้ (๒๕ มี.ค.๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิกา...

26-03-2562

ศธภ.๘ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ จังหวัดระยอง

ศธภ.๘ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ…

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม  กรไกร ...

26-03-2562

ศธภ.๘ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เขตตรวจราชการที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี

ศธภ.๘ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เขตต…

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม  กรไกร ...

26-03-2562

ศธภ.๘ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศธภ.๘ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่…

เมื่อวันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๖๒ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๘ และนายโกเมศ กลั...

26-03-2562

ศธภ.๘ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศธภ.๘ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ…

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค...

25-03-2562

ศธภ.๑ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

ศธภ.๑ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศ…

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ร...

22-03-2562

ศธภ.1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย

ศธภ.1 ขับเคลื่อนการจัดการศึก…

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน...

22-03-2562

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบร…

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง...

22-03-2562

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบร…

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง...

20-03-2562

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แล…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศน...

20-03-2562

ศธภ.6 เร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ศธภ.6 เร่วมประชุมโครงการบรรพ…

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแห...

20-03-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอ…

  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและผู้แทนกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอุบลฮัก...

20-03-2562

ศธภ.14 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการ "หนึ่งต้นลดโลกร้อน"

ศธภ.14 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โค…

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการ "ห...

20-03-2562

ศธภ .14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.)ครั้งที่ 3/2562

ศธภ .14 เข้าร่วมประชุมคณะกรร…

  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

20-03-2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการก…

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจราชการเพื่อติดตามผลกา...

20-03-2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการก…

  วันที่  14 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงา...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (27-03-2562)

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (27-03-2562)

ศธจ.สงขลา ร่วมมอบทุนช่วยเหลือผู้เรียน โครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (26-03-2562)

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทุุจริตศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (26-03-2562)

ศธจ.สระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2562-2565)

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (26-03-2562)

ศธจ.สระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์” ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (26-03-2562)

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
 • 1
 • 2
 • 3

27-03-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิ…

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพ...

27-03-2562

ศธจ.สงขลา ร่วมมอบทุนช่วยเหลือผู้เรียน โครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ศธจ.สงขลา ร่วมมอบทุนช่วยเ…

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษ...

26-03-2562

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทุุจริตศึกษา

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมเชิ…

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง...

26-03-2562

ศธจ.สระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2562-2565)

ศธจ.สระบุรีจัดประชุมเชิงป…

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจ...

26-03-2562

ศธจ.สระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์” ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3

ศธจ.สระบุรีเป็นประธานเปิด…

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์” ของครูและ...

26-03-2562

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะ…

วันที่ 25-27 มีนาคม 2562  ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ...

24-03-2562

ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการต…

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนิ...

22-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเช…

   วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปิด ...

22-03-2562

ศธจ ราชบุรี พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ศธจ ราชบุรี พิธีจบหลักสูต…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราช...

21-03-2562

ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานศูนย์เสมารักษ์ลงพื้นที่ร่วมติดตามรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณากา…

วันนี้ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์เสมารักษ์ สำ...

21-03-2562

ศธจ.สงขลา ให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อม แนะแนวทางการปฏิบัติตน สำหรับผู้ปกครองในการเข้ารับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.1

ศธจ.สงขลา ให้ความรู้ เรื่…

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอะเดช มุทะจันทร์ มอบหมายดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางสุภา แสงสุวรรณ น...

21-03-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุเชษฐ ประช...

21-03-2562

ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบ…

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการติดตามประเมิ...

20-03-2562

ศธจ.สงขลา จัดประชุมวิพากย์รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams และ TFE เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธจ.สงขลา จัดประชุมวิพากย…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมวิพากย์รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams และ TFE เพ...

20-03-2562

ศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ราวมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ…

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 เวลา 08.30 – 09.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธ...

20-03-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการสอดส…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด...

20-03-2562

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้คณะกรรมการฯ

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้…

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ...

20-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ การขับเคลื่…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจัง...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)
24
ม.ค.2562
Top 6 Technology Innovations for Eduation (16 ม.ค 2562)
07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

2414225
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1603
5545
15047
52358
153260
173756
2414225

6.82%
19.04%
0.89%
1.39%
0.00%
71.86%
Online (10 minutes ago):82
82 guests
no members

Your IP:54.196.208.187