วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (13-06-2561)

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2019

ผู้ดูแลระบบ1 (31-05-2561)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

ผู้ดูแลระบบ1 (30-05-2561)

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย

ผู้ดูแลระบบ1 (30-05-2561)

อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

13-06-2561

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2019

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารั…

L’Oréal Foundation ร่วมกับ องค์การยูเนสโกภายใต้กรอบความร่วมมือ For Women in Science จะรับสมัครและคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์หญิงเพื่อรับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science Intern...

31-05-2561

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่…

นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้&nbs...

30-05-2561

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

30-05-2561

อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย

อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

16-05-2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1-3)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็…

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล&...

03-05-2561

ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (03 พ.ค. 2561)

ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงก…

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ณ โรงแรม Vienna House ...

20-04-2561

การหารือระหว่าง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และอธิบดีกรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐออสเตรียและคณะ

การหารือระหว่าง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

         Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, the Deputy Permanent Secretary of Education discussed educational cooperation with the Secretary-General of the Of...

20-04-2561

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ…

       นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข...

20-04-2561

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลประชุม ก.ค.ศ.

      นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่...

20-04-2561

ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO Partners” เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO P…

       Mr. Norihiko YOSHIOKA, the Director - General of the Japan Foundation , of Bangkok, and staff, led 67 Japanese volunteers assisting in teaching Japanes...

20-04-2561

ศธ. จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ”

ศธ. จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปประจำกร…

         เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30-18.09 น. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก “พ...

20-04-2561

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลประชุม ก.ค.ศ.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัส...

all


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 17 (21-06-2561)

ศธภ.17 จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ศึกษาธิการภาค 1 (20-06-2561)

ลุ่มแม่น้ำการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

ศึกษาธิการภาค 1 (20-06-2561)

ศธภ.๑ ร่วมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ศึกษาธิการภาค 15 (15-06-2561)

ศธภ.15 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ฯ

ศึกษาธิการภาค 12 (15-06-2561)

   ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ฯ

ศึกษาธิการภาค 4 (15-06-2561)

ศธภ.4 ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

21-06-2561

ศธภ.17 จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ศธภ.17 จัดอบรมผู้บริหารการศึ…

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บร...

20-06-2561

ลุ่มแม่น้ำการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

ลุ่มแม่น้ำการศึกษาเพื่อพัฒนา…

วันที วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน เตรียมงาน “ ๑ ปี การปฏิรูปการศึ...

20-06-2561

ศธภ.๑ ร่วมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ศธภ.๑ ร่วมกศจ.ปทุมธานี ครั้ง…

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน

15-06-2561

ศธภ.15 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ฯ

ศธภ.15 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลั…

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และแลกเปลี่ยนเรียน...

15-06-2561

   ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ฯ

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารก…

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระ...

15-06-2561

ศธภ.4 ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9

ศธภ.4 ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ…

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9  ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อ...

14-06-2561

ศธภ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

ศธภ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใ…

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

14-06-2561

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาอาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ภาคกลาง

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รา…

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

13-06-2561

ศธภ.15 พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

ศธภ.15 พิธีปิดงานชุมนุมยุวกา…

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียร...

13-06-2561

ศธภ.15 พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

ศธภ.15 พิธีเปิดการแสดงศิลปวั…

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภา...

13-06-2561

ศธภ.15 พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

ศธภ.15 พิธีเปิดงานชุมนุมยุวก…

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพ...

12-06-2561

ศธภ.1ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ศธภ.1ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึ…

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

12-06-2561

ศธภ.1จัดพิธีปิดงานชุนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)

ศธภ.1จัดพิธีปิดงานชุนนุมยุวก…

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานปิดงานชุนนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกล...

12-06-2561

ศธภ.1 ร่วมอกศจ.พัฒนาการศึกษา ปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ศธภ.1 ร่วมอกศจ.พัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

12-06-2561

ศธภ.1พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศธภ.1พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระ…

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเ...

12-06-2561

ศธภ.1พิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟงานชุนนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)

ศธภ.1พิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟ…

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟงานชุมนุมยุวกาชาด...

12-06-2561

ศธภ.1กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ศธภ.1กศจ.สระบุรี ครั้งที่ ๕/…

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

12-06-2561

Conference การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

Conference การปฏิบัติงานตามน…

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัต...

all


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (23-06-2561)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (22-06-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (22-06-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ หน่วยสวนรุกขชาติเมืองโบราณบ้านคูเมือง

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (22-06-2561)

ศธจ.นครปฐม จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (22-06-2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ (22-06-2561)

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (21-06-2561)

ศธจ.กทม.จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (21-06-2561)

ศธจ.สงขลา จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

23-06-2561

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมม…

     เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานการจัดการศึกษาลงนามข้อ...

22-06-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธ...

22-06-2561

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ หน่วยสวนรุกขชาติเมืองโบราณบ้านคูเมือง

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเ…

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ หน่วยสวนรุกขชาติเมืองโบราณบ้านคูเมือง ณ ศูนย์บริการนักท่องเท...

22-06-2561

ศธจ.นครปฐม จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

ศธจ.นครปฐม จัดโครงการส่งเ…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนรัตนโกส...

22-06-2561

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรีย…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำ...

22-06-2561

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมป…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561 โดยมีนายวีนัสส์ ถายาธัชนั...

21-06-2561

ศธจ.กทม.จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑

ศธจ.กทม.จัดประกวดระเบียบแ…

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ...

21-06-2561

ศธจ.สงขลา จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

ศธจ.สงขลา จัดโครงการกระทร…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ร่วมก...

21-06-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเส...

21-06-2561

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเ…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดตะโกรวม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายอา...

21-06-2561

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารและโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารและโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย ดร.พนิต ใหม่ป...

21-06-2561

ศธจ.พะเยา ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 ใหม่

ศธจ.พะเยา ร่วมพิธีประดับเ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรี...

21-06-2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ...

21-06-2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมวางแผนการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ สังกัดสพฐ. ปี 2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมวางแผนก…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นำโดยนายรังสรรค์ อินพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบ...

21-06-2561

ศธจ.สระบุรี ลงตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันร่วมกับสพป.สระบุรี เขต 1

ศธจ.สระบุรี ลงตรวจเยี่ยมโ…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะติดตามโครงการอาหารกลางวันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีนำโดยนายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมทีมศึกษาน...

21-06-2561

ศธจ.ปราจีนบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และประชาคมการศึกษาจังหวัด ประชุมวางแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดเข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการเรียนต่อสายอาชีพ

ศธจ.ปราจีนบุรีร่วมกับสภาอ…

ศธจ.ปราจีนบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และประชาคมการศึกษาจังหวัด ประชุมวางแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดเข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการเรียนต่อสา...

21-06-2561

ศธจ.อุบลราชธานี จัดการประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ศธจ.อุบลราชธานี จัดการประ…

 ศธจ.อุบลราชธานี จัดการประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ...

20-06-2561

ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดน่าน

ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการค…

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง...

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

 

head 11 knowledge

all


 

 

head 10 infographic

21
มิ.ย.2561
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(21 มิ.ย.2561)
15
มิ.ย.2561
ห้องเรียนกีฬา (15 มิ.ย.2561)
13
มิ.ย.2561
ห้องเรียนดนตรี

all


 

directorops

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
banner-icer265x100
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
มิถุนายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

0766574
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1320
2306
22077
22077
69905
89488
766574

คาดการณ์วันนี้
744

9.30%
18.63%
1.51%
0.57%
0.00%
70.00%
Online (10 minutes ago):23
23 guests
no members

Your IP:54.166.160.105