วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (24-09-2563)

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

(31-08-2563)

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

Admin (20-08-2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

(06-08-2563)

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • 1
 • 2
 • 3

24-09-2563

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมื…

เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่ง...

31-08-2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ…

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

20-08-2563

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up …

            เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไท...

06-08-2563

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประ…

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระท...

31-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

22-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (23-11-2563)

ศธภ.6 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาธิการภาค 14 (23-11-2563)

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

ศึกษาธิการภาค 14 (19-11-2563)

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 1 (18-11-2563)

ศธภ. 2 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ศึกษาธิการภาค 14 (18-11-2563)

ศธภ.14 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการภาค 16 (17-11-2563)

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 15/2563
 • 1
 • 2
 • 3

23-11-2563

ศธภ.6 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 ร่วมประชุมการลงพื้นที่…

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร...

23-11-2563

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธม…

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  ...

19-11-2563

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงควา…

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  เแ...

18-11-2563

ศธภ. 2 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ศธภ. 2 จำนวนนักเรียนในระบบ ร…

  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า มีนักเรีย...

18-11-2563

ศธภ.14 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธภ.14 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบ…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล  รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ...

17-11-2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 15/2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการ…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค...

17-11-2563

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่16/2563

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการศึกษ…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563. เวลา 09.30 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 มอ...

17-11-2563

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ…

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมา...

17-11-2563

ศธภ.14 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563

ศธภ.14 ร่วมพิธีถวายราชสักกา…

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมาย...

17-11-2563

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการตรวจ…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14  จัดประชุมคณะกรรมการตรว...

17-11-2563

ศธภ.14 ร่วมเวทีสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ.บุณฑริก "เด็กอำเภอบุณฑริกเก่งดีมีสุข"

ศธภ.14 ร่วมเวทีสานพลังเครือ…

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  ...

16-11-2563

 ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมก...

16-11-2563

 ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมก...

16-11-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่ง…

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฐมา เอกทว...

16-11-2563

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการ Application Student Careและแสดงยินดีกับผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการ Appl…

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

14-11-2563

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและแสดงความยินดีกับผอ.สพม.๑

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการบริหารจัดกา…

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

14-11-2563

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์และแสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียน…

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

14-11-2563

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาและแสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนหอวัง

ศธภ.๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียน…

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-11-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (23-11-2563)

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (23-11-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าฯพาเติมบุญหนุน "ครอบครัวปลอดภัย"ร่วมใจเข้าวัด" ครั้งที่ 1

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (18-11-2563)

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 15/2563

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (18-11-2563)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (18-11-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • 1
 • 2
 • 3

23-11-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลื…

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้อง...

23-11-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิ…

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกลุ...

23-11-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าฯพาเติมบุญหนุน "ครอบครัวปลอดภัย"ร่วมใจเข้าวัด" ครั้งที่ 1

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมทำ…

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย...

18-11-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 15/2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม อกศ…

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชัย ทิพเนตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15/...

18-11-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอน…

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ช...

18-11-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การบรรจุแ…

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการบรรจุและแต...

18-11-2563

ศธจ.บึงกาฬ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษา

ศธจ.บึงกาฬ การประชุมคณะก…

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทอง...

18-11-2563

ศธจ.อุดรธานี ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/63

ศธจ.อุดรธานี ประชุมการจัด…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/63เช้านี้(18 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประ...

18-11-2563

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา…

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บรรยายพิเศษ โ...

17-11-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมผู้บ…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวีระ ทวีสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 พร้อม...

17-11-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ "ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ" โรงเรียนวัดคอกช้าง

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินโครง…

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจั...

17-11-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรม พัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรม พั…

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบสอบถาม...

17-11-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท/ปริญญาเอก

ศธจ.สุพรรณบุรี รับนักศึกษ…

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการนำเสนอการบริหารงานของสำนักงา...

17-11-2563

ศธจ.บึงกาฬ  การประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้ง

ศธจ.บึงกาฬ การประชุมอนุ…

การประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปร...

17-11-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจัง...

17-11-2563

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคัดเลื…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานีเช้านี้(17 พ.ย.63) ที่หอประชุม รร.ค่ายประ...

16-11-2563

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมมกิจกรร…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊าน...

16-11-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ.สิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรว...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

16
พ.ย.2563
รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า
18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)


all
    


 

suphat02

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
November 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

8056606
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1548
9839
15423
68633
231081
324576
8056606

3.20%
28.34%
1.06%
1.09%
0.02%
66.27%
Online (10 minutes ago):43
43 guests
no members

Your IP:18.234.255.5