วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (4.2.1 ประกาศและบัญชีแนบท้าย.pdf)4.2.1 ประกาศและบัญชีแนบท้าย.pdf 671 kB05-03-2020 12:2105-03-2020 12:21