วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

01

      วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้นโยบายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบริบทและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ทั้ง 6 ประเภท รวม 63 รางวัล

02

      กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติจากเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายวิชาชีพ อาทิเช่น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา ร่วมเสวนาในประเด็น ผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จ , ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ นางณัฐวรา เพ็ชรากาล ประเด็นการเสวนาการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ, และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน เสวนาในประเด็น การศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูนักพัฒนาแห่งโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ร่วมเสวนาในประเด็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

03

04 

     การจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 63 รางวัล จาก 6 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 3 รางวัลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 4 รางวัลด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 5 รางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล และ ประเภทรางวัลที่ 6 รางวัลด้านผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการวางแผนงานดำเนินงาน ทั้ง 2 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการควบคุมระบบการการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

06

07

08

 

 

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin