วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

28660568 333914683786950 2799054056691887482 n28575584 333914803786938 5484160981937819060 n28575584 333914803786938 5484160981937819060 n28471872 333914730453612 4314208021222610091 n28576959 333923100452775 1642834537922158022 n28576307 333920767119675 4599981173688910449 n28576808 333914830453602 557425911645745395 n28684882 333914617120290 2202098385857224311 n28660568 333914683786950 2799054056691887482 n

 

 

    นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมกำหนดนโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมพร้อมได้เสนอแนวคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4, ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา, ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงราย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมร่วมนำเสนอแนวคิด วิธีการและแนวทางในการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร ๑ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑