วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       Mr. Norihiko YOSHIOKA, the Director - General of the Japan Foundation , of Bangkok, and staff, led 67 Japanese volunteers assisting in teaching Japanese language, to the “NIHONGO Partners”, a Ministry of Education project, to pay a farewell courtesy call on Dr. Wattanaporn Ra - Ngubtook, Deputy Permanent Secretary of Education, upon the completion of his duty in Thailand. Mr. Norihiko YOSHIOKA thanked the Ministry of Education for their continued cooperation and support for the project. Then, Mr. Yuma Tsukamoto, the representative of the Japanese teaching volunteers, gave a brief progress report of the project and bid them farewell at MOE, on March 5, 2018.

      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ (Mr. Norihiko YOSHIOKA) ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากเจแปนฟาวด์เดชั่น ได้นำอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ “นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์” (NIHONGO Partners) จำนวน 67 คน เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและอำลารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ (Mr. Norihiko YOSHIOKA) ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดีเรื่อยมา จากนั้นตัวแทนผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่น นายยูมะ สึกาโมโตะ (Mr. Yuma Tsukamoto) ได้กล่าวสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่และกล่าวอำลา

       ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้กล่าวขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นที่เข้าเยี่ยมอำลาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2561