วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ โหมดม่วง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในส่วนปฏิบัติการ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

110ลงเวบ