วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะทำงานสร้างเครื่องมือ ติดตาม และประเมินผลฯ และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

2

3

4

ทั้งนี้ที่ประชุมได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง จากนั้นแบ่งกลุ่มสร้างเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 12 โครงการ และรับผิดชอบโครงการนำเสนอเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับรูปแบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามตัวชี้วัด มีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนปัญหา อุปสรรคนำไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

5

6

7

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet