วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom

2

การประชุมครั้งนี้ ดร.จิราภัทร ไตรเอกภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ถึงการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ฯ ให้หน่วยงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล รวม 69 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์ จชต. 4 ช่องทาง ดังนี้

- เพจ ประชาสัมพันธ์เครือข่าย/ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- Group line เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- Website ศปบ.จชต.

- ช่อง YouTube Channel ชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โดยดำเนินการ เป็น Ep. Episode

3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สื่อดิจิทัล

- กิจกรรมจัดทำวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ชิ้น (ศปบ.จชต. ดำเนินการ) และเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- กิจกรรมจัดทำวีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ชิ้นงาน

- กิจกรรมจัดทำ E–Book

5. แจ้งเปลี่ยนการใช้ กลุ่ม Line เพื่อการสื่อสารเปลี่ยนเป็นกลุ่ม Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์หลัก

6. คัดเลือกหลักสูตร สำหรับดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สื่อดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรการจัดทำ Info graphic เบื้องต้น

- หลักสูตรการตัดต่อ VDO/VTR เบื้องต้น

7. แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

8. ช่องทางที่จะดำเนินการเผยแพร่ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี้

- เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- เพจ Facebook ศึกษาธิการส่วนหน้า

- Website ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Link ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- วารสารออนไลน์ E-book

- Group line
3
4
 
6

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet