วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม และห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผ่านระบบ Online โปรแกรม Google meet)

2

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนถภาคใต้ จำนวน 83 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 103 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน ตลอดการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ สวัสดิการและสมรรถนะในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
4. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายใน หัวข้อการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพการรับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดการอบรม บุคลกรของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรหน่วยงานภายนอกได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้นในด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้
และท้ายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวปิดกิจกรรมอบรม พร้อมทั้งให้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยายและผู้เข้าร่วมอบรม

3
4
5
6

 

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet