วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และคณะผู้จัดกิจกรรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และชี้แจงแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและเยียวยาต่อไป

2

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 74 แห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้แทน จำนวน 11 แห่ง และผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษา จำนวน 1,389 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,474 แห่ง โดยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 กลุ่ม วันละ 2 กลุ่ม จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 สำหรับในวันนี้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 190 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

5

ประเด็นในการชี้แจ้งในการประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 2 หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
ประเด็นที่ 3 การติดตาม และประสานการช่วยเหลือผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นที่ 5 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
     ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี กลุ่มที่ 3 และจังหวัดยะลา กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมประชุมในรุ่นต่อไป

3

6

7

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet