วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม130661 2

 

130661 8

 

130661 12

 

130661 3

 

130661 4

 

130661 5