วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ ภาพกิจกรรม 

29133051 143444079814782 8411538048709296128 n