วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้นสำนักงานศึกษาธิการภาค4 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2561 เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

boyscout