วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

1

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม.

2

3

4

5