วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

รบศธจ.3

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีแขกมีผู้เกียรติให้การต้อนรับจำนวนมาก

รบศธจ.1รบศธจ.4

 

 

รบศธจ.5