วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการของ ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี มาร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างแต่งการด้วยชุดไทยสวยงาม ใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใสมาร่วมรดน้ำขอพร ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี จะได้รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ โดย นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวขอรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก่อนที่จะเข้ารดน้ำขอพร
JEE 6255 resize

JEE 6268 resize

JEE 6270 resize

JEE 6290 resize

JEE 6303 resize

JEE 6306 resize