วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี ดร. พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีหน่วยงาน สถานศึกษา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ได้แก่ 

1) หลักสูตรอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สถาบันการบินพานิชย์เอเชีย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และ โรงเรียน ฤทธิยะรรณาลัย
2) หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การซ่อมมือถือ โดย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง และโรงเรียนอรรถวิทย์
3) หลักสูตรอบขนมทั่วไป โดย โรงเรียนโสติมาวิชาชีพบางเขน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง
4) หลักสูตรดนตรี โดย สถาบันดนตรียามาฮ่าเอ็มโพเรียม โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0050 MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0020

MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0038 MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0059

 

MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0077

 

MOU เวทประชาคม ๑๘๐๕๑๕ 0065