วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ. ปราจีนบุรี เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

0001-7

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2561 นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป้นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร        เชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ภายใต้ "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการศึกษาเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ โดยมีคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดใน ๕ จังหวัด พร้อมด้วยประธานอาชีวศึกษาของแต่ละจังหวัด และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภาค ๓ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร ฯ ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

0001-16  0001-12  0001-14  0001-50001-19