วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะเลขานุการได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสิงห์บุรี (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสนอง เพ็งบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สพป.สิงห์บุรี/สพม.5/อาชีวศึกษา/กศน.สิงห์บุรี/การศึกษาเอกชน และผู้แทนท้องถิ่น ตลอดจนสื่อมวลชน) ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแผนการทำงานและปฏิทินการปฏิบัติงานตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมพระราชสุทธิญาณมงคล ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 MG 7024 resize

 MG 7025 resize

 MG 7026 resize

 MG 7032 resize

 MG 7040 resize

 MG 7041 resize