วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561

ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ครบรอบ 66 พรรษา ณ ห้องบันทึกเทป ส.ท.ท.11 NBT เชียงใหม่

http://www.poephayao.com/web60/doc-68.html

ฉบบท 76-61