วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561

ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ครบรอบ 66 พรรษา ณ ห้องบันทึกเทป ส.ท.ท.11 NBT เชียงใหม่

http://www.poephayao.com/web60/doc-68.html

ฉบบท 76-61