วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔ รักษาการตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๔ และคณะกรรมการฯ ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดการประเมิน

 รูปภาพเพิ่มเติม...คลิก