วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

44742645 490269811471932 5641367323420917760 n

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 รอบที่ 2 จำนวน 5 ราย ซึ่งในรอบแรกที่เรียกบรรจุ มีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว หลังจากนั้นจะได้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสังกัดต่อไป ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

43734678 490269954805251 5004993598404427776 n44853569 490270304805216 5870372359713587200 n43497165 490270101471903 7896840506670317568 n