วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน่าน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนไฟไหม้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการนี้ได้ให้กำลังใจกับคณะครู นักเรียน และร่วมประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นางสาวลำดวน ปวงไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหอย ได้รายงานว่า เวลาประมาณ 20.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร ป.1 ซ. (พ.ศ. 2523) ชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันดับไฟ แต่เนื่องด้วยอาคารที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารไม้เก่า จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อาคารเสียหายทั้งหลัง อาคารเรียนดังกล่าวใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ต่าง ๆ ดังนี้ ห้องพยาบาล ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์งานเกษตร งานช่างไม้ ช่างตัดผม มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 700,000 บาท ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 

41161 9