วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายยุวฑูตความดี โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายยุวฑูตความดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน พร้อมด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนครู-นักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
JEE 9112 resize

JEE 9126 resize

JEE 9133 resize

JEE 9178 resize

JEE 9201 resize

JEE 9225 resize

JEE 9230 resize

JEE 9234 resize

JEE 9256 resize

JEE 9354 resize