วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ ของโรงเรียนนานาชาติกระบี่ โดยมีนางนิรสา อีแวนส์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 24 คน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับ A-Level โดยนำเอาหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก (มีโรงเรียนทั่วโลกกว่า 10,000 แห่งใช้หลักสูตรนี้) สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ที่เปิดใช้ประกอบด้วยห้องการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปะและวิชาอื่นๆ ส่วนชั้นบนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ Mary - Ann มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ครบครัน และทันสมัย และห้องสมุดเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากร

 

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการนำการศึกษาระดับสากลนานาชาติมาสู่จังหวัดกระบี่
 
เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0087 เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0053เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0081 เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0001