วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ ของโรงเรียนนานาชาติกระบี่ โดยมีนางนิรสา อีแวนส์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 24 คน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับ A-Level โดยนำเอาหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก (มีโรงเรียนทั่วโลกกว่า 10,000 แห่งใช้หลักสูตรนี้) สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ที่เปิดใช้ประกอบด้วยห้องการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปะและวิชาอื่นๆ ส่วนชั้นบนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ Mary - Ann มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ครบครัน และทันสมัย และห้องสมุดเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากร

 

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการนำการศึกษาระดับสากลนานาชาติมาสู่จังหวัดกระบี่
 
เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0087 เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0053เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0081 เปดอาคารนานาชาต ๑๘๑๑๒๙ 0001