วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปี แด่พระภิกษุและสามเณร นักเรียนโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

 

1.jpg

 

3.jpg

 

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg