วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
รอบที่ 3 จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย 1)วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 2)วิชาเอกภาษาอังกฤษ 5 อัตรา 3)วิชาเอกคอม-
พิวเตอร์ 1 อัตรา 4)วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา 5)วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา 
วิชาประถมศึกษา ขอสละสิทธิ์ มีตำแหน่งว่างของวิชา
ประถมศึกษา 1 อัตรา จะเรียกบรรจุในรอบถัดไป 
รายละเอียดการเรียกบัญชีสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี  
https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/home  
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์   ข่าว:ศธจ.พบ.

2561-11-30 ๑๘๑๒๐๔ 0014