วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น.  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
มอบหมายให้
กลุ่มนโยบายและแผนและคณะข้าราชการ ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จัดโดยจังหวัดเพชรบุรี
มี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี  
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ข่าว:สนง.ศธจ.เพชรบุรี

2561-12-04 ๑๘๑๒๐๔ 0015