วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำคณะร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน-1525435054144091

 

51261 1

 

 

51261 2

 

51261 3

 

51261 5

 

51261 6

 

51261 7

 

51261 8

 

51261 10

 

51261 11

 

51261 12

 

51261 13

 

51261 15

 

51261 16

 

51261 18

 

51261 19

 

51261 17

 

51261 20