วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล           เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา” โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ โดยมี ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

2018120401-638x445