วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล           เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา” โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ โดยมี ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

2018120401-638x445