วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงคมจงรักภักดีแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพ่อ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

page23

page22