วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ

และถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก World Soil Day 2018

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

http://www.pyopeo.moe.go.th/web60/news-313.html

ฉบบท 133-61