วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศธจ.สุรินทร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่2  ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ...
 saraban2
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/