วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 

ศธจ.สุรินทร์ ประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์...

 surinpeo1-62
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/