วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"วันการศึกษาเอกชน" ประจำปี 2562 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

 

37 10.02.62