วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ปี2562 (ภาค ค) ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์...
 boss62 resize
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/